Dziecko z niepełnosprawnością nie zawsze ma pierwszeństwo w rekrutacji

Autor: Wysocka Marta
Data: 02-03-2016 r.

Gmina ma obowiązek zapewnienia miejsca w przedszkolu dziecku z niepełnosprawnością. Pierwszeństwo dotyczy jednak dzieci zamieszkałych na terenie gminy prowadzącej przedszkole.

Obowiązek zapewnienia miejsca w przedszkolu dziecku z orzeczeniem o niepełnosprawności spoczywa na gminie, w której to dziecko zamieszkuje. Jeżeli rodzice chcą, aby uczęszczało ono do placówki w innej gminie, muszą liczyć się z tym, że komisja rekrutacyjna nie będzie stosowała wobec niego zasady przestępstwa. Stosowanie zasady pierwszeństwa odnosi się tylko do  dzieci z obwodu.

Podstawowe kryterium rekrutacyjne – zamieszkanie w gminie

Zamieszkanie w gminie prowadzącej wybrane przedszkole stanowi podstawowe kryterium rekrutacyjne. Dotyczy to wszystkich dzieci, nie tylko tych, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do przedszkoli w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci:

 • niepełnosprawne,
 • mająca niepełnosprawnego rodzica,
 • mające niepełnosprawne rodzeństwo,
 • pochodzące z rodzin wielodzietnych,
 • objęte pieczą zastępczą,
 • wychowywane przez samotnych rodziców.

Niezależnie jednak od spełniania tych warunków, złożenie podania do przedszkola położonego w innej gminie sprawi, że podanie to będzie rozpatrywane dopiero w przypadku pozostania w placówce wolnych miejsc. Komisja rekrutacyjna nie może uprzywilejować dziecka zamieszkałego w innej gminie.

Nieprzyjęcie dziecka może zakończyć się skargą do WSA

W przypadku nieprzyjęcia niepełnosprawnego dziecka do przedszkola publicznego, rodzicom przysługuje prawo do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wcześniej będą odwoływać się jednak od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – decyzję w sprawie wydaje dyrektor przedszkola.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38658 )
Array ( [docId] => 38658 )

Array ( [docId] => 38658 )