Dziecko z niepełnosprawnością nie zawsze ma pierwszeństwo w rekrutacji

Autor: Wysocka Marta
Data: 02-03-2016 r.

Gmina ma obowiązek zapewnienia miejsca w przedszkolu dziecku z niepełnosprawnością. Pierwszeństwo dotyczy jednak dzieci zamieszkałych na terenie gminy prowadzącej przedszkole.

Obowiązek zapewnienia miejsca w przedszkolu dziecku z orzeczeniem o niepełnosprawności spoczywa na gminie, w której to dziecko zamieszkuje. Jeżeli rodzice chcą, aby uczęszczało ono do placówki w innej gminie, muszą liczyć się z tym, że komisja rekrutacyjna nie będzie stosowała wobec niego zasady przestępstwa. Stosowanie zasady pierwszeństwa odnosi się tylko do  dzieci z obwodu.

Podstawowe kryterium rekrutacyjne – zamieszkanie w gminie

Zamieszkanie w gminie prowadzącej wybrane przedszkole stanowi podstawowe kryterium rekrutacyjne. Dotyczy to wszystkich dzieci, nie tylko tych, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do przedszkoli w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci:

  • niepełnosprawne,
  • mająca niepełnosprawnego rodzica,
  • mające niepełnosprawne rodzeństwo,
  • pochodzące z rodzin wielodzietnych,
  • objęte pieczą zastępczą,
  • wychowywane przez samotnych rodziców.

Niezależnie jednak od spełniania tych warunków, złożenie podania do przedszkola położonego w innej gminie sprawi, że podanie to będzie rozpatrywane dopiero w przypadku pozostania w placówce wolnych miejsc. Komisja rekrutacyjna nie może uprzywilejować dziecka zamieszkałego w innej gminie.

Nieprzyjęcie dziecka może zakończyć się skargą do WSA

W przypadku nieprzyjęcia niepełnosprawnego dziecka do przedszkola publicznego, rodzicom przysługuje prawo do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wcześniej będą odwoływać się jednak od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – decyzję w sprawie wydaje dyrektor przedszkola.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38658 )
Array ( [docId] => 38658 )

Array ( [docId] => 38658 )