Kary dla nauczycieli – wydalenie z zawodu

Data: 01-11-2014 r.

Kara wydalenia z zawodu przewidziana jako jedna z kar dyscyplinarnych, jakie przewiduje dla nauczycieli  Karta Nauczyciela oznacza zakaz pracy na tym stanowisku do końca życia. Komisja dyscyplinarna orzeka ją, gdy brak jest gwarancji, że nauczyciel ponownie do dopuści się danej czynności.

Karta Nauczyciela wskazuje na następujące rodzaje kar dyscyplinarnych dla nauczycieli:

  • naganę ostrzeżeniem,
  • zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim przez trzy lata od ukarania,
  • wydalenie z zawodu nauczycielskiego

(art. 76 ust. 1 Karta Nauczyciela).

O rodzaju kary nie decyduje dyrektor szkoły, ale komisja dyscyplinarna. O tym, jaką karę orzeknie komisja decyduje waga popełnionego uchybienia.  Najcięższą karą przewidzianą dla nauczycieli jest wydalenie z zawodu, które następuje w przypadku, kiedy stwierdza się, że nie ma gwarancji, iż podobne uchybienie nie będzie miało w przyszłości.

Wydalenie z zawodu – najcięższa kara dla nauczycieli

Karta Nauczyciela nie precyzuje, za jakie uchybienia dla nauczycieli przewidziana jest kara wydania z zawodu nauczycielskiego.  Rozpatrując jej możliwość komisje dyscyplinarne powinny odwoływać się do orzecznictwa Sądu Najwyższego, zgodnie z którym taka kara dla nauczycieli jest uzasadniona, jeżeli jest odpowiednia do stopnia społecznego niebezpieczeństwa występku dyscyplinarnego oraz gdy jej zastosowanie jest niezbędne z uwagi na brak gwarancji pozytywnej prognozy , że występki tego typu, godzące bezpośrednio w interesy młodzieży oraz całego systemu oświaty, nie będą w przyszłości popełniane przez tego nauczyciela (I PO 6/95).

Katalog kar dla nauczycieli jest zamknięty

Zarówno dyrektor szkoły, jak również członkowie komisji dyscyplinarnej muszą uwzględniać fakt, że katalog kar dyscyplinarnych dla nauczycieli ma charakter enumeratywny. Oznacza to, że nie można wyznaczać dla nauczycieli kar innych niż te, na które wskazuje Karta Nauczyciela w art. 76 ust. 1.

Źródło:

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 września 1995 (I PO 6/95)

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35974 )
Array ( [docId] => 35974 )