Podpis nauczyciela pod regulaminem dyżurów najlepszym rozwiązaniem

Autor: Leszek Zaleśny
Data: 03-10-2014 r.

Prawdopodobieństwo, że nauczyciele zastosują się do zapisów regulaminu dyżurów, zwiększa wprowadzenie obowiązku bezpośredniego potwierdzenia zapoznania się z nim i przyjęcia do stosowania w formie złożenia podpisu przez każdego nauczyciela. Pozwoli to uniknąć tłumaczeń, że ktoś nie znał pewnych ustaleń i dlatego ich nie przestrzegał.

Sposób zapoznania nauczycieli z regulaminem dyżurów nauczycielskich zależy wyłącznie od dyrektora szkoły. Ale najskuteczniejsze wydaje się wprowadzenie obowiązku podpisania przez każdego nauczyciela regulaminu, bo wówczas każdy bezpośrednio potwierdzi zapoznanie się z nim i przyjęcie do stosowania. A dyrektor będzie miał pewność, że wszyscy nauczyciela znają zapisy regulaminu i niestosowanie się do któregokolwiek z nich nie wynika po prostu z niewiedzy.

 

Informacja o zapoznaniu nauczycieli z regulaminem i przyjęciu go do stosowania może też znaleźć się w protokole dokumentującym zebrania rady pedagogicznej. Do protokołu należy dołączyć listę nauczycieli, z której będzie wynikać, kto był obecny na wymienionym posiedzeniu rady. Jeśli dyrektor wybierze takie rozwiązanie jako wystarczające, to może mieć problem z nauczycielami nieobecnymi na zebraniu, ponieważ oni nie zostali zapoznani z regulaminem.

Leszek Zaleśny, członek zarządu OSKKO, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35796 )
Array ( [docId] => 35796 )