Kontrole trzeźwości – informacje dla nauczycieli i dyrektora szkoły

Data: 18-01-2014 r.

Prawo przewiduje dla nauczycieli i rodziców możliwość wezwania Policji w celu sprawdzenia trzeźwości kierowców zaangażowanych do przewozu uczniów. Takie kontrole są przeprowadzane w szczególności w okresie ferii zimowych, kiedy uczniowie wraz z opiekunami wyjeżdżają na zimowiska.

Dyrektor szkoły, nauczyciele lub rodzice mają prawo zwrócenia się do Policji o przeprowadzenie badania trzeźwości kierowcy, który ma odpowiadać za przewóz uczniów. Sam dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów nie może zażądać poddania się takiemu badaniu, ale Policja ma prawo zobowiązać do poddania się mu przez kierowcę w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu (art. 129 ust. 2 pkt 3 prawo o ruchu drogowym).

Takie kontrole powinny być przeprowadzane przed każdym wyjazdem autokarowym, w szczególności zaś, jeżeli dla nauczycieli albo rodziców spożycie alkoholu przez kierowcę wydaje się możliwe na podstawie zaobserwowanych przesłanek.

Kontrole dla nauczycieli na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Oprócz kierowców badaniu trzeźwości mogą zostać poddani także opiekunowie sprawujący opiekę nad uczniami. Badanie dla nauczycieli odbywa się jeżeli rodzice albo dyrektor szkoły wskażą, na jakiej podstawie stawiają w wątpliwość trzeźwość osoby odpowiedzialnej za sprawowanie opieki nad uczniami. Dyrektor szkoły mając podejrzenie, że nauczyciel spożywał alkohol nie powinien dopuścić go do pracy oraz zażądać przeprowadzenia badania kontrolnego (art. 17 ust. 1 i ust. 3). Jeżeli informacja dotarła do dyrektora szkoły od rodziców, to powinien dowiedzieć się, na jakiej podstawie wysunięto przypuszczenie.

Konsekwencje dla nauczycieli i kierowców

Stawienie się w pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych jest surowo karane przez pracodawców. W razie zaistnienia takiej sytuacji surowe konsekwencje zostaną wyciągnięte zarówno dla kierowcy, jak i dla nauczycieli, nawet jeżeli nietrzeźwość nie stała się przyczyną jakiegokolwiek wypadku.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33419 )
Array ( [docId] => 33419 )

Array ( [docId] => 33419 )