Nagana z ostrzeżeniem dla dyrektora szkoły – możliwość odwołania ze stanowiska

Autor: Wysocka Marta
Data: 09-07-2015 r.

Nałożenie na dyrektora szkoły kary nagany z ostrzeżeniem może stanowić dla organu prowadzącego podstawę do odwołania go ze stanowiska. Karta Nauczyciela nie wskazuje jednak, że jest to działanie obligatoryjne – decyzję o odwołaniu podejmuje się w przypadku stwierdzenia, że dalsze zajmowanie stanowiska jest niecelowe.

Komisja dyscyplinarna dla nauczycieli może nałożyć na dyrektora szkoły karę nagany z ostrzeżeniem, jeżeli popełniony przez niego czyn nie daje podstaw do ukarania zwolnieniem z pracy (art. 76 ust. 1 pkt 1 Karta Nauczyciela). Wymierzenie takiej kary może jednak być dla organu prowadzącego podstawą do odwołania dyrektora szkoły z zajmowanego stanowiska na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty.

Organ prowadzący może odwołać ukaranego dyrektora szkoły

Organ prowadzący jest uprawniony do odwołania dyrektora ze stanowiska, jeżeli uzna, że udowodnione mu zarzuty kolidują z powagą sprawowanej funkcji. W takim przypadku zastosowane mają przepisy art. 38 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy o systemie oświaty. Taka decyzja jest podejmowana w szczególnych sytuacjach, kiedy dyrektor szkoły dopuszcza się bardzo poważnych uchybień. Zwykle nie podejmuje się tak radykalnych rozwiązań – Karta Nauczyciela nie przewiduje takiego obowiązku dla organu prowadzącego szkołę.

Odpis orzeczenia o ukaraniu dołącza się do akt osobowych dyrektora

Odpis orzeczenia o wymierzeniu dla dyrektora szkoły kary nagany z ostrzeżeniem załącza się do akt osobowych – zostanie on zniszczony po upływie 3 lat od prawomocnego ukarania, po warunkiem, że w między czasie dyrektor szkoły nie zostanie ponownie ukarany karą dyscyplinarną na podstawie ustawy Karta Nauczyciela, lub sądownie na podstawie odrębnych przepisów.

Kary dyscyplinarne dla nauczycieli ulegają zatarciu po upływie trzech lat – o zatarciu kary dyrektor szkoły zostanie poinformowany przez organ prowadzący szkołę (art. 82 ust. 1-3 Karta Nauczyciela).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37472 )
Array ( [docId] => 37472 )

Array ( [docId] => 37472 )