Nagana z ostrzeżeniem dla dyrektora szkoły – możliwość odwołania ze stanowiska

Autor: Wysocka Marta
Data: 09-07-2015 r.

Nałożenie na dyrektora szkoły kary nagany z ostrzeżeniem może stanowić dla organu prowadzącego podstawę do odwołania go ze stanowiska. Karta Nauczyciela nie wskazuje jednak, że jest to działanie obligatoryjne – decyzję o odwołaniu podejmuje się w przypadku stwierdzenia, że dalsze zajmowanie stanowiska jest niecelowe.

Komisja dyscyplinarna dla nauczycieli może nałożyć na dyrektora szkoły karę nagany z ostrzeżeniem, jeżeli popełniony przez niego czyn nie daje podstaw do ukarania zwolnieniem z pracy (art. 76 ust. 1 pkt 1 Karta Nauczyciela). Wymierzenie takiej kary może jednak być dla organu prowadzącego podstawą do odwołania dyrektora szkoły z zajmowanego stanowiska na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty.

Organ prowadzący może odwołać ukaranego dyrektora szkoły

Organ prowadzący jest uprawniony do odwołania dyrektora ze stanowiska, jeżeli uzna, że udowodnione mu zarzuty kolidują z powagą sprawowanej funkcji. W takim przypadku zastosowane mają przepisy art. 38 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy o systemie oświaty. Taka decyzja jest podejmowana w szczególnych sytuacjach, kiedy dyrektor szkoły dopuszcza się bardzo poważnych uchybień. Zwykle nie podejmuje się tak radykalnych rozwiązań – Karta Nauczyciela nie przewiduje takiego obowiązku dla organu prowadzącego szkołę.

Odpis orzeczenia o ukaraniu dołącza się do akt osobowych dyrektora

Odpis orzeczenia o wymierzeniu dla dyrektora szkoły kary nagany z ostrzeżeniem załącza się do akt osobowych – zostanie on zniszczony po upływie 3 lat od prawomocnego ukarania, po warunkiem, że w między czasie dyrektor szkoły nie zostanie ponownie ukarany karą dyscyplinarną na podstawie ustawy Karta Nauczyciela, lub sądownie na podstawie odrębnych przepisów.

Kary dyscyplinarne dla nauczycieli ulegają zatarciu po upływie trzech lat – o zatarciu kary dyrektor szkoły zostanie poinformowany przez organ prowadzący szkołę (art. 82 ust. 1-3 Karta Nauczyciela).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37472 )
Array ( [docId] => 37472 )

Array ( [docId] => 37472 )