MEN apeluje o dopisywanie numerów PESEL na legitymacjach szkolnych

Autor: Wysocka Marta
Data: 20-06-2015 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej apeluje, aby każdy dyrektor szkoły zadbał o dopisanie numeru PESEL na legitymacjach szkolnych uczniów. Obowiązek uzupełnienia danych na dokumentach wniosły nowości oświatowe z grudnia 2014 r. MEN przypomina także, że legitymacji wydanych na starym wzorze nie trzeba wymieniać.

Przed rozpoczęciem wakacji Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że od stycznia obowiązują nowości oświatowe dotyczące wzorów legitymacji szkolnych. Zgodnie z nowymi przepisami każda legitymacja szkolna dla swojej ważności wymaga numeru PESEL ucznia, a w przypadku osób nieposiadających PESEL, serii i numeru paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

Dokument bez numeru jest nieważny, a posługujący się nim uczeń może zostać ukarany przez przewoźników wymagających legitymacji szkolnych dla udzielenia ulgi w cenie biletu.

Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za wprowadzenie nowości oświatowych

Wdrażając nowości oświatowe dyrektor szkoły nie musi wydawać uczniom nowych dokumentów – numer można dopisać i opatrzyć małą pieczęcią urzędową szkoły (§ 2 ust. 3 rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych).

Dopisek na legitymacjach wydawanych według starego wzoru powinien znaleźć się nad tekstem: „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego”

Dla uczniów rozpoczynających naukę – legitymacje na nowym wzorze

Uczniowie rozpoczynający naukę 1 września 2015 r. otrzymają legitymacje szkolne na wzorze, który wprowadziły nowości oświatowe. W tym przypadku dyrektor szkoły nie będzie musiał troszczyć się o dopisanie numeru PESEL, ponieważ jest on uwzględniony w dokumencie.

MEN apeluje o wyrozumiałość przewoźników

W swoim apelu Minister Edukacji Narodowej zwróciła się także do przewoźników z prośbą o wyrozumiałość. Niedopełnienie obowiązku przez dyrektora szkoły nie powinno odbijać się na uczniach, dlatego prosi się ich o wyrozumiałość i nie karanie mandatami za brak numeru PESEL na legitymacji szkolnej.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Tagi: men, pesel

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37347 )
Array ( [docId] => 37347 )