Ocena pracy nauczyciela powinna uwzględniać opinie uczniów

Data: 21-04-2013 r.

Ocena pracy nauczyciela powinna obejmować wszystkie aspekty jego zawodowej aktywności, dlatego dyrektor szkoły zobligowany do jej dokonania uwzględnia również opinie uczniów. Karta Nauczyciela nie narzuca formy, w jakiej dyrektor szkoły ma zebrać opinie.

Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela na wniosek nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lun prowadzącego szkołę, rady szkoły albo rady rodziców (art. 6a ust. 1 Karta Nauczyciela).

Wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela może wynikać z zastrzeżeń dotyczących realizacji obowiązków, dlatego ważne jest, aby dyrektor szkoły uwzględnił również opinię beneficjentów jego pracy – uczniów. Karta Nauczyciela w art. 6a ust. 5 wskazuje na możliwość zasięgnięcia opinii samorządu uczniowskiego, ustawodawca nie narzuca jednak formy w jakiej miałoby się ono dobyć. Ważne jest, aby wybrany sposób nie był dla nauczycieli dyskomfortowy, nie naruszał ich godności i dóbr osobistych

Ocena pracy nauczyciela na podstawie ankiety

Dyrektor szkoły dokonując oceny pracy nauczyciela może wykorzystać formę ankiety o wypełnienie której poprosi uczniów, ich rodziców czy innych nauczycieli. Ankiety, zarówno dla nauczycieli jak również uczniów i rodziców, powinny być anonimowe, aby zapewnić komfort wypełniającym je osobom. Nie należy również przeprowadzać jej w obecności osoby, której dotyczy ocena pracy nauczyciela.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 30122 )
Array ( [docId] => 30122 )