Ocena pracy nauczyciela powinna uwzględniać opinie uczniów

Data: 21-04-2013 r.

Ocena pracy nauczyciela powinna obejmować wszystkie aspekty jego zawodowej aktywności, dlatego dyrektor szkoły zobligowany do jej dokonania uwzględnia również opinie uczniów. Karta Nauczyciela nie narzuca formy, w jakiej dyrektor szkoły ma zebrać opinie.

Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela na wniosek nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lun prowadzącego szkołę, rady szkoły albo rady rodziców (art. 6a ust. 1 Karta Nauczyciela).

Wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela może wynikać z zastrzeżeń dotyczących realizacji obowiązków, dlatego ważne jest, aby dyrektor szkoły uwzględnił również opinię beneficjentów jego pracy – uczniów. Karta Nauczyciela w art. 6a ust. 5 wskazuje na możliwość zasięgnięcia opinii samorządu uczniowskiego, ustawodawca nie narzuca jednak formy w jakiej miałoby się ono dobyć. Ważne jest, aby wybrany sposób nie był dla nauczycieli dyskomfortowy, nie naruszał ich godności i dóbr osobistych

Ocena pracy nauczyciela na podstawie ankiety

Dyrektor szkoły dokonując oceny pracy nauczyciela może wykorzystać formę ankiety o wypełnienie której poprosi uczniów, ich rodziców czy innych nauczycieli. Ankiety, zarówno dla nauczycieli jak również uczniów i rodziców, powinny być anonimowe, aby zapewnić komfort wypełniającym je osobom. Nie należy również przeprowadzać jej w obecności osoby, której dotyczy ocena pracy nauczyciela.

Dyrektor szkoły traktuje zebrane opinie poglądowo

Opinie uczniów skarżących się na nauczyciela nie powinny stanowić jedynej przesłanki dla dyrektora szkoły. Ocena pracy nauczyciela musi uwzględniać również rzetelność realizowania obowiązków na które wskazuje art. 6 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. Zdarza się bowiem, że opinie uczniów są dla nauczycieli krzywdzące i wynikają z przyjęcia nieobiektywnych kryteriów. Jeżeli w opinii dyrektora szkoły ocena pracy nauczyciela jest wyróżniająca się lub dobra – należy rozstrzygnąć spór na drodze zawartych w statucie szkoły regulacji.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1, art. 6a ust. 1 i art. 6a ust. 5 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30122 )
Array ( [docId] => 30122 )

Array ( [docId] => 30122 )