Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły – kontrola nauczycieli

Data: 27-04-2013 r.

Dyrektor szkoły odpowiedzialny za realizację planu nadzoru pedagogicznego sam decyduje o tym, którzy nauczyciele będą poddani kontroli. Istotne dla nauczycieli powinno być to, że dyrektor szkoły może zdecydować się na obserwację każdej prowadzonej lekcji.

Dyrektor szkoły sam podejmuje decyzję o tym, praca których nauczycieli będzie poddana kontroli w ramach działań związanych z realizacją planu nadzoru pedagogicznego dyrektora. Dyrektor szkoły w ramach ewaluacji wewnętrznej dokona oceny, czy nauczyciele prawidłowo realizują obowiązki, jakie stawia przed nimi Karta Nauczyciela i inne regulacje. Nie musi jednak szczegółowo opisywać tych czynności w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora.

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora musi zawierać:

  • cele, przedmiot i harmonogram ewaluacji wewnętrznej,
  • tematykę oraz terminy kontroli w zakresie przestrzegania przez nauczycieli przepisów związanych z pracą dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą, a także inną działalnością wynikającą ze statutu,
  • tematykę szkoleń oraz narad nauczycieli.

(§ 21 ust. 2 rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego).

Czynności te są dokonywane przez dyrektora w ramach obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli (§ 20 ust. 3 rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego), a także poprzez przegląd prowadzonej przez nich dokumentacji oraz opinii uczniów i rodziców.

Dyrektor szkoły zawsze skontroluje wszystkich

Niesprawiedliwe dla nauczycieli może wydawać się to, że dyrektor szkoły w ciągu jednego roku szkolnego nie dokonuje szczegółowej kontroli każdego nauczyciela. Należy jednak zwrócić uwagę, że rzadko kiedy plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przewiduje takie zamierzenie. Jego wykonalność jest bowiem właściwie niemożliwa – szczególnie w dużych szkołach, zatrudniających wielu nauczycieli. Jednocześnie jednak, Karta Nauczyciela zobowiązuje wszystkich do prawidłowego realizowania powierzonych obowiązków dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, ponieważ dyrektor szkoły ma prawo dokonać obserwacji każdej lekcji.

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30126 )
Array ( [docId] => 30126 )