Nauczycieli nie można pozbawić prawa do dofinansowania doskonalenia

Data: 26-03-2015 r.

Karta Nauczyciela nakłada na organ prowadzący obowiązek wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli. Zgodnie z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu organ ustala maksymalną kwotę dofinansowania w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

Organ prowadzący ma obowiązek wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli (art. 70a ust. 1 Karta Nauczyciela). Organ nie jest jednak do podejmowania autonomicznych decyzji w zakresie wykraczającym poza ustawowe upoważnienie. Nie może zatem zastrzec uchwałą, że niektóre szkolenia dla nauczycieli nie będą dofinansowywane, jeżeli te mieszczą się w ramach określonych specjalności i form doskonalenia.

Dyrektor szkoły partycypuje w decydowaniu o dofinansowaniu doskonalenia

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków, organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem szkoły corocznie ustala maksymalną kwotę dofinansowana opłat uczestnictwa w formach doskonalenia zawodowego (§ 2 rozporządzenia).

Karta Nauczyciela nie uprawnia organu do pozbawiania określonych grup nauczycieli prawa do skorzystania z dofinansowania opłat za doskonalenie. Nie można zatem ustanowić, że dofinansowanie jest możliwe tylko nauczycieli biorących udział w kształceniu za które opłata wynosi określoną kwotę bądź dla nauczycieli posiadających wskazany stopień awansu zawodowego (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego KN.I-5.4131-1-404/11).

Organ prowadzący nie może wkraczać w kompetencje dyrektora szkoły

O skierowaniu do uczestniczenia w doskonaleniu dla nauczycieli decyduje dyrektor szkoły, tym samym ceduje on także o tym, który nauczyciel powinien skorzystać z dofinansowania o którym mowa w ustawie Karta Nauczyciela. Organ prowadzący nie może podjąć uchwały, która w znaczący sposób rozszerzy katalog ustawowo przyznanych uprawnień.

Źródło:

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. (KN.I-5.4131-1-404/11)

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36791 )
Array ( [docId] => 36791 )

Array ( [docId] => 36791 )