Ocena pracy nauczyciela - opinia uczniów nie jest obowiązkowa

Data: 02-04-2015 r.

Dyrektor szkoły dokonujący oceny pracy nauczyciela nie ma obowiązku zasięgania opinii samorządu uczniowskiego, ale może to zrobić – Karta Nauczyciela pozostawia decyzję w tym zakresie w gestii dyrektora. W przypadku oceny pracy dyrektora szkoły organ prowadzący ma natomiast obowiązek zasięgnięcia opinii rady rodziców i zakładowych organizacji związkowych działających w szkole.

Ocena pracy nauczyciela dotyczy wszystkich aspektów jego aktywności zawodowej, dlatego dyrektor szkoły powinien uwzględniać opinie uczniów. Należy jednak podkreślić, że zasięgnięcie opinii samorządu uczniowskiego jest dozwolone, ale nieobligatoryjne – dyrektor szkoły nie ma więc obowiązku zwracania się do uczniów z prośbą o wyrażenie stanowiska w zakresie oceny pracy nauczyciela. Oceniany nauczyciel odwołując się od oceny nie może zatem podnosić argumentu, iż dyrektor szkoły nie konsultował jej z uczniami.

Dyrektor szkoły nie ma obowiązku zwracania się do uczniów o opinię

 

Karta Nauczyciela nie nakłada na dyrektora szkoły obowiązku zasięgania opinii uczniów w sprawie oceny pracy nauczyciela od 2000 roku. Ustawa przewiduje jednak taką możliwość – zgodnie z art. 6a ust. 5 dyrektor szkoły przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego. Dyrektor szkoły sam decyduje wówczas o formie przedstawienia przez uczniów stanowiska. Należy jednak zadbać, aby wybrany sposób nie naruszał godności i dóbr osobistych ocenianego nauczyciela.

Ocena pracy dyrektora szkoły - opinia rady rodziców i organizacji związkowych

Karta Nauczyciela nakłada na organ dokonujący oceny pracy dyrektora szkoły obowiązek zasięgnięcia opinii rady szkoły oraz zakładowych organizacji związkowych działających w szkole (art. 6a ust. 7 Karta Nauczyciela). Takiego wymogu nie stawia się przed dyrektorem dokonującym oceny pracy nauczyciela niepełniącego funkcji kierowniczej.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36863 )
Array ( [docId] => 36863 )