Pilne odwołanie dyrektora szkoły tylko w wyjątkowych okolicznościach

Data: 03-09-2013 r.

Odwołanie dyrektora szkoły w trybie pilnym musi mieć racjonalne uzasadnienie. Zdaniem WSA w Olsztynie dyrektor szkoły nie powinien być odwoływany w trybie natychmiastowym z powodu zaniechania doskonalenia zawodowego (II SA/Ol 209/13). Ustawa o systemie oświaty pozwala na takie działania, jeżeli dalsze sprawowanie funkcji przez dyrektora szkoły godzi w dobry interes uczniów.

Ustawa o systemie oświaty uprawnia organ prowadzący do odwołania dyrektora szkoły bez wypowiedzenia, jeżeli ustalono dla niego negatywną ocenę pracy lub negatywną ocenę wykonywanych zadań (art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawa o systemie oświaty). Należy jednak dążyć do tego, aby dyrektor szkoły nie był odwoływany w trakcie trwania roku szkolnego. Takie działania podejmuje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Natychmiastowe odwołanie dyrektora szkoły z funkcji kierowniczej

Dyrektor szkoły może być odwołany z funkcji kierowniczej w trybie natychmiastowym w sytuacji, gdy jego działanie godzi w dobry interes szkoły, uczniów i nauczycieli. Zdaniem WSA w Olsztynie takie sytuacje są rzadkie, a odwołanie dyrektora szkoły powinno być traktowane jako rozwiązanie ostateczne. Winno być stosowane w nagłych, niedających się wcześniej przewidzieć przypadkach, kiedy dalsze sprawowanie funkcji jest bezwzględnie niemożliwe.

Zaniechanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – uzasadnione odwołanie dyrektora szkoły

W przypadku rozpatrywanym przez WSA w Olsztynie, dyrektor szkoły nie wywiązywał się z obowiązków, jakie nakłada na niego ustawa o systemie oświaty. Dyrektor szkoły zaniechał działań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w szkole. Według WSA nie można stwierdzić, że była to okoliczność wymagająca natychmiastowego odwołania (wyrok z dnia 8 czerwca 2013 r., II SA/Ol 209/13). W uzasadnieniu wskazano na fakt, że błąd dyrektora szkoły nie przełożył się na szkodę uczniów.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30161 )
Array ( [docId] => 30161 )