Dyrektor szkoły powinien umożliwić spędzanie przerw poza budynkiem

Data: 29-09-2014 r.

Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, dyrektor szkoły powinien umożliwić uczniom spędzanie przerw na zewnątrz budynku. W związku z tym dyżury dla nauczycieli powinny przewidywać także obecność poza budynkiem.

Wszystkie zasady organizacji i funkcjonowania szkoły są należy określić w statucie szkoły, do przyjęcia którego zobowiązuje ustawa o systemie oświaty. Zawarcie w statucie klauzuli o zakazie opuszczania budynku jest sprzeczne z regulacjami rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, do przestrzegania których zobowiązany jest dyrektor szkoły i nauczyciele.

Dyrektor szkoły nie może zakazać opuszczania budynku

 

Przepisy prawa oświatowego wyraźnie wskazują, że dyrektor szkoły powinien umożliwić uczniom przebywanie w czasie przerw na świeżym powietrzu, jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne (§ 14 ust. 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach). Wydanie zakazu opuszczania budynku jest więc niezgodne z przepisami i zgodnie z regulacjami, jakie zawiera ustawa o systemie oświaty, zawierający go statut może być zgłoszony do kuratora oświaty jako naruszający przepisy prawa oświatowego (art. 60 ust. 3 ustawa o systemie oświaty).

Dyżury dla nauczycieli – również na zewnątrz budynku

Dyrektor szkoły nie jest w stanie przewidzieć, kiedy dokładnie uczniowie będą mogli spędzać przerwy na świeżym powietrzu, ponieważ jest to uzależnione od pogody. Planując dyżury dla nauczycieli należy jednak uwzględnić potrzebę zapewnienia opieki dzieciom i młodzieży przebywającym poza budynkiem – zgodnie bowiem z § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach przerwy w zajęciach uczniowie zawsze spędzają pod nadzorem nauczyciela.

Marta Wysocka, specjalista w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35786 )
Array ( [docId] => 35786 )