Najczęściej popełniane błędy w arkuszach ocen

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 01-09-2015 r.

Dyrektorzy szkół często spotykają się z błędnym wypełnianiem arkuszy ocen. A jak się okazuje, nawet błąd popełniony wiele lat wcześniej może sprawić kłopot. Tym bardziej, że osoby odpowiedzialne za prowadzenie arkuszy mogą już od dawna nie pracować w szkole. Poznaj najczęściej popełniane błędy w arkuszach ocen.

Błędy w arkuszach ocen dotyczą:

1)  Zapisywania miesięcy liczbą, np. VI – należy pisać pełną nazwę miesiąca.
2) Używania skrótu nazwy – trzeba pisać „druga” zamiast „2”.
3) Używania skrótów ocen – poprawny wpis to: bardzo dobry, dostateczny, wzorowy itd.
4) Odmieniania ocen przez osoby – oceny powinny być rodzaju męskiego, zgodnie ze wzorem na arkuszu, czyli bardzo dobry, a nie bardzo dobra.
5) Używania znaków przy ocenach, np. + dostateczny lub – bardzo dobry – poprawny zapis to zapis słowny.
6) Stosowania skrótów w nazwie przedmiotu – jeśli nazwa zajęć nie mieści się w jednej rubryce, można ją wpisać w dwóch, wówczas wpisując ocenę z tych zajęć, w jednym wersie należy zamieścić poziomą kreskę.
7) Niepełnej lub błędnej nazwy szkoły – nazwę szkoły należy wpisywać w pełnym brzmieniu zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły.
8) Pozostawianie pustych miejsc bez oznaczenia – w niewypełnionych wierszach arkusza wstawia się poziomą kreskę, a w przypadku:

  • zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych – w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona”,
  • nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych – w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”,
  • zwolnienia ucznia gimnazjum z realizacji projektu edukacyjnego – w wierszu przeznaczonym na wpisanie tematu projektu edukacyjnego wpisuje się wyraz odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona”.

9) Pozostawienia pustych kilku kolejnych wierszy – w przypadku niewypełnienia kilku kolejnych wierszy można je przekreślić ukośną kreską, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w których wstawia się poziome kreski.

Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37725 )
Array ( [docId] => 37725 )

Array ( [docId] => 37725 )