Na prowadzenie e-dziennika musi wyrazić zgodę organ prowadzący

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 08-09-2015 r.

Dyrektor szkoły nie może samodzielnie podjąć decyzji o wprowadzeniu dziennika elektronicznego. Taki dziennik wyłącznie w formie elektronicznej może być stosowany za zgodą organu prowadzącego szkołę. Inaczej jest w przypadku gdy dziennik jest wprowadzany równolegle z prowadzeniem tradycyjnego dziennika, wtedy zgoda organu nie jest potrzebna.

Zgoda organu prowadzącego w formie decyzji lub zarządzenia

Forma zgody organu prowadzącego na wprowadzenie w szkole wyłącznie dzienników elektronicznych nie jest ustalona w przepisach. Takie uregulowania powinny być wewnętrznymi decyzjami organu prowadzącego. Zgoda wydawana jest na wniosek dyrektora szkoły, po złożeniu deklaracji, że wszystkie warunki i wymagania będą spełnione w odniesieniu do prowadzonego e-dziennika.

W tej sytuacji wystarczy decyzja osoby upoważnionej wydana w imieniu organu prowadzącego. Zgoda ta wydawana jest w formie decyzji lub zarządzenia. Może także być wydawana przez zarząd, np. powiatu, i wtedy będzie mieć formę uchwały.

E-dziennik można wprowadzić w każdym momencie

Przepisy prawa nie precyzują, w jakim czasie e-dzienniki mogą być wprowadzane w szkole. Jednak najczęściej stosowaną praktyką jest początek roku lub początek drugiego półrocza – wówczas pierwszy semestr ma formę dzienników papierowych, a drugie półrocze formę elektroniczną – jeśli organ prowadzący wyda zgodę.

Przykład:

Szkoły często testują dzienniki elektroniczne z zamiarem prowadzenia podwójnej dokumentacji, ale już w trakcie pierwszego semestru dochodzą do wniosku, że praca z wersją elektroniczną przebiega prawidłowo. Wówczas dyrektorzy zwracają się do organów prowadzących o zgodę na rezygnację z dzienników tradycyjnych po zakończeniu semestru.

Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37740 )
Array ( [docId] => 37740 )

Array ( [docId] => 37740 )