Na prowadzenie e-dziennika musi wyrazić zgodę organ prowadzący

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 08-09-2015 r.

Dyrektor szkoły nie może samodzielnie podjąć decyzji o wprowadzeniu dziennika elektronicznego. Taki dziennik wyłącznie w formie elektronicznej może być stosowany za zgodą organu prowadzącego szkołę. Inaczej jest w przypadku gdy dziennik jest wprowadzany równolegle z prowadzeniem tradycyjnego dziennika, wtedy zgoda organu nie jest potrzebna.

Zgoda organu prowadzącego w formie decyzji lub zarządzenia

Forma zgody organu prowadzącego na wprowadzenie w szkole wyłącznie dzienników elektronicznych nie jest ustalona w przepisach. Takie uregulowania powinny być wewnętrznymi decyzjami organu prowadzącego. Zgoda wydawana jest na wniosek dyrektora szkoły, po złożeniu deklaracji, że wszystkie warunki i wymagania będą spełnione w odniesieniu do prowadzonego e-dziennika.

W tej sytuacji wystarczy decyzja osoby upoważnionej wydana w imieniu organu prowadzącego. Zgoda ta wydawana jest w formie decyzji lub zarządzenia. Może także być wydawana przez zarząd, np. powiatu, i wtedy będzie mieć formę uchwały.

E-dziennik można wprowadzić w każdym momencie

Przepisy prawa nie precyzują, w jakim czasie e-dzienniki mogą być wprowadzane w szkole. Jednak najczęściej stosowaną praktyką jest początek roku lub początek drugiego półrocza – wówczas pierwszy semestr ma formę dzienników papierowych, a drugie półrocze formę elektroniczną – jeśli organ prowadzący wyda zgodę.

Przykład:

Szkoły często testują dzienniki elektroniczne z zamiarem prowadzenia podwójnej dokumentacji, ale już w trakcie pierwszego semestru dochodzą do wniosku, że praca z wersją elektroniczną przebiega prawidłowo. Wówczas dyrektorzy zwracają się do organów prowadzących o zgodę na rezygnację z dzienników tradycyjnych po zakończeniu semestru.

Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37740 )
Array ( [docId] => 37740 )

Array ( [docId] => 37740 )