Publiczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna na nowych zasadach

Data: 19-03-2013 r.

Od 16 marca obowiązuje rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni, w których udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Nowe przepisy mają wesprzeć dostosowanie systemu poradnictwa do potrzeb szkół i przedszkoli.

Rozporządzenie MEN z 1 lutego 2013 r. obowiązujące od 16 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych wprowadza zmiany, dzięki którym dyrektor szkoły, dyrektor przedszkola oraz nauczyciele będą mieli szerzy dostęp do form pomocy udzielanej uczniom.

Dyrektor szkoły i dyrektor przedszkola otrzymają od poradni wsparcie

Nowe przepisy mają wpłynąć na poprawę efektywności z jaką w szkołach i przedszkolach udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Poradnie wymienione w rozporządzeniu będą uczestniczyły w organizowaniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów (§ 9 ust. 2 rozporządzenia). Dzięki temu pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielania uczniom będzie miała charakter kompleksowy. Dyrektor szkoły lub dyrektor przedszkola oraz nauczyciele i specjaliści będą również w stałym kontakcie z poradnią, mając możliwość zwracania się o wsparcie w zakresie organizacji programu wsparcia dla ucznia.

Dyrektor szkoły otrzyma informacje o specyficznych potrzebach niepełnosprawnych

Poradnia, w której świadczona jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzieli dyrektorom wsparcia w zakresie określenia warunków nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, jakich wymaga uczeń niepełnosprawny. W tym celu dyrektor szkoły/dyrektor przedszkola musi złożyć pisemny wniosek do poradni.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna z udziałem wolontariuszy

Rozporządzenie doprecyzowuje zasady wspierania przez wolontariuszy realizacji zadań, jakie obejmuje pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w poradniach. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu zawartym z dyrektorem poradni, obowiązuje go również tajemnica dotycząca informacji o osobach, którym udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna (§ 17 rozporządzenia).

Minister Edukacji Narodowej zapewnia, że wejście w życie nowych przepisów nie pociąga za sobą jakichkolwiek konsekwencji finansowych dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana formuły realizacji zadań wykonywanych przez poradnie, w których udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna ma natomiast wpłynąć na podniesienie jej jakości i skuteczności.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 Poz. 199).


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30112 )
Array ( [docId] => 30112 )