Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla każdego ucznia z orzeczeniem

Data: 07-03-2013 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało komunikat w którym wyjaśnia, że nowe przepisy regulujące zasady zgodnie z którymi udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna nie zniosą obowiązku dyrektora szkoły do powoływania zespołów ds. opracowywania programów wsparcia dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalistycznego ma być udzielana według prostszych zasad, jednak nie MEN nie znosi obowiązku zespołowego opracowywania jej programu. Planowane są zmiany w zakresie udzielania pomocy uczniowi nieradzącemu sobie w jednej sferze funkcjonowania. W takich przypadkach obowiązki zespołu przejmie wychowawca praca którego zakłada współpracę z innymi nauczycielami.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna będzie organizowana przez zespół

Nowelizacja przepisów dotyczących zasad na podstawie których uczniom będzie udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna ma na celu ograniczenie formalności na rzecz poświęcania większej ilości czasu uczniowi. MEN podkreśla jednak, że w nowe przepisy nie zwolnią dyrektora szkoły z obowiązku powoływania zespołu ds. opracowywania programu wsparcia dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w takim przypadku musi być organizowana przez zespół nauczycieli i specjalistów.

Zmiana przepisów sprawi, że na dyrektora szkoły nie będzie nałożony obowiązek powoływania zespołu dla każdego ucznia, któremu ma być udzielane wsparcie, które obecnie obejmuje pomoc psychologiczno-pedagogiczna. W praktyce oznacza to, że obowiązki zespołu przejmie wychowawca praca którego ma polegać na współpracy z innymi nauczycielami, specjalistami, poradnią oraz opiekunami. Wychowawca będzie określał zakres tej współpracy, może także zasięgać opinii dyrektora szkoły. Dotyczy to jednak tylko tych uczniów, którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a ich trudności dotyczą jednej sfery funkcjonowania.

 

Nauczyciel ma obowiązek informować wychowawcę i dyrektora szkoły o problemach ucznia

Uczniom, u których rozpoznane zostaną trudności z opanowaniem części materiału, np. z jednego przedmiotu, nie będzie udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna planowana przez powoływany przez dyrektora szkoły zespół. Wsparcie skoordynuje wychowawca praca specjalistów nie jest jednak w takim przypadku wykluczona. Nowelizacja ma jednak uelastycznić procedury i zamiast zobowiązywać dyrektora szkoły do powoływania zespołów dla każdego ucznia, pozwoli wychowawcy skupić się na rzeczywistym problemie podopiecznego. Wynika to m.in. z planowanego zniesienia obowiązku opracowywania karty indywidualnych potrzeb ucznia.

Ministerstwo zapewnia, że projekt nowelizacji nie zakłada zmniejszenia zakresu w jakim udzielana będzie pomoc psychologiczno-pedagogiczna, a jedynie uproszczenie jej poprzez zdjęcie z dyrektora szkoły części obowiązków, które w praktyce szkolnej nie dają oczekiwanych rezultatów.

Źródło: Komunikat MEN z dnia 17. 01. 2013 r.


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30111 )
Array ( [docId] => 30111 )