Rodzice nie mają obowiązku opłacania ubezpieczenia NNW – jakich jeszcze opłat nie można wymagać?

Autor: Wysocka Marta
Data: 23-08-2016 r.

Żądanie od rodziców pokrycia kosztów ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków, jak również żądania jakichkolwiek oświadczeń w związku z odmową przez nich uiszczenia dobrowolnych ubezpieczeń, jest niedopuszczalną praktyką. To nie wszystko. Dyrektor nie może wymagać również wpłat na komitet rodzicielski, zakup środków czystości czy korzystanie z e-dziennika.

Ubezpieczenie NWW jest umową zawartą pomiędzy firmą ubezpieczeniową, a rodzicami, dlatego decyzję o ewentualnym zawarciu umowy ubezpieczeniowej podejmują właśnie rodzice. To oni lub osoba przez nich upoważniona podpisuje polisę ubezpieczeniową. Oznacza to, że jeśli rodzice podejmą taką decyzję, mogą upoważnić dyrektora przedszkola, aby działał w tym zakresie w ich imieniu. Reprezentowanie to nie oznacza jednak podejmowania decyzji - dyrektor przedszkola nie może swobodnie dysponować funduszami rodziców. Nie jest również właściwą sytuacja, gdy rodzice nie mają wpływu na wybór firmy ubezpieczeniowej i zakresu ubezpieczenia.

Inne opłaty, których nie można pobierać od rodziców przedszkolaków:

  • opłata za e-dzienniki: przedszkola nie mogą pobierać opłat od rodziców za korzystanie z dziennika elektronicznego.
  • składka na „Radę Rodziców”: składka jest absolutnie dobrowolna, nikt nie może zmuszać rodzica do jej uiszczenia. Nieuiszczenie składki nie może wiązać się z ograniczeniem dostępu dziecka do oferty przedszkola.
  • opłata za zajęcia dodatkowe: rodzice mają zagwarantowane ograniczenie wysokości opłat pobieranych przez publiczne przedszkole,
  • opłata za pobyt w przedszkolu w czasie nieobecności dziecka
  • bezzwrotna zaliczka w razie niepojawienia się dziecka w przedszkolu od 1 września
  • składka na zakup środków czystości
  • składka na zakup artykułów papierniczych

Jeżeli w przedszkolu pobierane będą wymienione opłaty,  to rodzice będą mogli żądać ich zwrotu. W razie skargi w przedszkolu może natomiast zostać przeprowadzona kontrola.
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39389 )
Array ( [docId] => 39389 )