Dyrektor przechowuje tylko część dokumentów związanych z awansem zawodowym

Autor: Leszek Zaleśny
Data: 02-08-2016 r.

Przed zakończeniem procedury związanej z awansem zawodowym nauczycieli często pojawiają się wątpliwości – które dokumenty należy przechowywać w przedszkolu lub szkole, a które zwrócić nauczycielowi.  W dokumentacji przechowywanej przez dyrektora placówki pozostawia się dokumenty z okresu stażu nauczyciela na kolejny stopień awansu zawodowego.

W dokumentacji przechowywanej przez dyrektora przedszkola lub szkoły pozostawia się dokumenty z okresu stażu nauczyciela na kolejny stopień awansu zawodowego:

 
  1. wniosek o rozpoczęcie stażu (dotyczy nauczycieli kontraktowych i mianowanych),
  2. zatwierdzony plan rozwoju zawodowego,
  3. sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,
  4. projekt oceny dorobku zawodowego opiekuna stażu (w przypadku stażu na stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego),
  5. wydana przez radę rodziców opinia o pracy nauczyciela w okresie stażu,
  6. ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Wymienione dokumenty sklasyfikowane według obowiązującego w szkole/przedszkolu jednolitego rzeczowego wykazu akt są przechowywane w szkole przez okres wskazany w  tym wykazie.

Organ nadający stopień awansu zwraca nauczycielowi część dokumentów

W dokumentacji przechowywanej przez dyrektora lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego pozostawia się:

  1. wniosek nauczyciela o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (egzaminacyjnego);
  2. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego;
  3. zaświadczenie dyrektora szkoły, o którym mowa w §9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ws. awansu zawodowego;
  4. protokoły i dokumentację komisji kwalifikacyjnej (egzaminacyjnej).

Dokumentacja związana z postępowaniem egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego lub postępowaniem kwalifikacyjnym na stopień nauczyciela dyplomowanego nie jest przechowywana w szkole czy przedszkolu.

Leszek Zaleśny, ekspert prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39303 )
Array ( [docId] => 39303 )