Unieważnienie awansu zawodowego nauczyciela

Data: 30-12-2013 r.

Za awans zawodowy nauczyciela stażysty odpowiada dyrektor szkoły, który w momencie zatrudnienia nauczyciela miał obowiązek upewnić się, że spełnia on wymagania, na które wskazuje Karta Nauczyciela. Jeżeli okaże się, że nauczyciel nie spełniał kryteriów, awans może być unieważniony – okazuje się jednak, że nie zawsze jest to dopuszczalne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy orzekł, że unieważnienie nadania stopnia awansu zawodowego z powodu niespełniania wymagań, jakie wymienia Karta Nauczyciela nie może nastąpić po kilku latach od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (II SA/Bd 555/13).

Awans zawodowy nauczyciela – możliwe unieważnienie

Nadanie nauczycielowi stopnia awansu zawodowego może zostać uznane za nieważne, jeżeli doszło do rażącego naruszenia przepisów prawa. Wówczas następuje wycofanie z obrotu prawnego aktu nadania. Zdaniem WSA w Bydgoszczy należy jednak dokonać dokładnej analizy tego, co stanowi rażące naruszenie prawa. W rozpatrywanym przez Sąd przypadku takim naruszeniem miało być niespełnianie przez nauczyciela wymagań stawianych w art. 9b ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela (stanowiącego o warunkach nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli). Uznano, iż nawet jeżeli awans zawodowy nauczyciela nastąpił z naruszeniem przepisów, to niedopatrzenia nie można traktować w kategoriach rażącego naruszenia przepisów prawa.

Stwierdzenie nieważności nadania stopnia awansu zawodowego – nie powinno nastąpić po latach

Orzeczenie WSA jednoznacznie wskazuje, że o ocenie stopnia naruszenia przepisów prawa świadczy m.in. okres, który upłyną od dnia nadania stopnia awansu zawodowego. Jeżeli awans zawodowy nauczyciela był traktowany jako prawomocny przez kilka lat, to trudno mówić o racjonalności próby usunięcia z obrotu prawnego aktu jego nadania po upływie kilku lat, w których nauczyciel rzetelnie wywiązywał się z obowiązków, które nakłada na niego Karta Nauczyciela.

Źródło: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 24 lipca 2013 r., II SA/Bd 555/13

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33410 )
Array ( [docId] => 33410 )

Array ( [docId] => 33410 )