Zwolnienia dyscyplinarne dla nauczycieli tylko w nadzwyczajnych sytuacjach

Data: 17-12-2013 r.

Dyrektor szkoły w nadzwyczajnych sytuacjach może zadecydować o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli. Decyzja dyrektora szkoły nie jest jednak ostateczna – decyzję o „dyscyplinarce” dla nauczycieli podejmuje kurator oświaty.

Karta Nauczyciela dopuszcza wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli, którzy swoim działaniem uchybiają godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom określonym w ustawie (art. 75 Karta Nauczyciela). Postępowanie może zakończyć się zwolnieniem – dyrektor szkoły nie może jednak sam podjąć decyzji o taki trybie rozwiązania stosunku pracy. O zwolnieniach dyscyplinarnych dla nauczycieli decyduje kurator oświaty.

Zaniechania, za które dyrektor szkoły może ukarać nauczyciela

Kary dyscyplinarne są przewidziane dla nauczycieli, którzy dopuszczą się zaniedbań w realizacji spoczywających na nich obowiązków. Do obowiązków tych zalicza się:

 • rzetelne realizowanie zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,
 • wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju,
 • dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego,
 • kształcenie i wychowywanie uczniów w duchu patriotyzmu i atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
 • dbałość o kształcenie u uczniów postaw moralnych, obywatelskich i prospołecznych

(art. 6 Karta Nauczyciela)

Jeżeli dyrektor szkoły uzna, że nauczyciel narusza któryś z wymienionych obowiązków, ma prawo wniesienia o dyscyplinarne ukaranie (art. 75 Karta Nauczyciela).

Katalog kar dyscyplinarnych dla nauczycieli

Najpoważniejszą karą, którą Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli jest zwolnienie z pracy i wydalenie z zawodu nauczycielskiego. Oprócz tego możliwe jest zwolnienie z pracy z zakazem podjęcia zatrudnienia w zawodzie w okresie 3 lat od ukarania, zwolnienie z pracy bez uniemożliwienia pracy w zawodzie i nagana z ostrzeżeniem (art. 75 Karta Nauczyciela). Decyzję o tym, która z nich będzie miała zastosowanie podejmie kurator oświaty.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33408 )
Array ( [docId] => 33408 )

Array ( [docId] => 33408 )