Ustawa o systemie oświaty zmienia zasady dowozu uczniów

Autor: Wysocka Marta
Data: 07-09-2013 r.

Już od 1 września obowiązują nowości oświatowe w zasadach dowozu uczniów do szkół. Obecnie gminy zorganizują dowóz dla wszystkich dzieci, także tych którym wcześniej ustawa o systemie oświaty nie dawała takiej możliwości.

Regionalne izby obrachunkowe nie zakwestionują wydatków ponoszonych w związku organizowaniem dowozu do szkoły dzieciom, które na mocy przepisów, jakie zawiera ustawa o systemie oświaty nie muszą mieć zagwarantowanego dowozu. Nowości oświatowe związane z przyjęciem tzw. ustawy przedszkolnej stwarzają gminom nowe możliwości.

Ustawa o systemie oświaty – uczniowie uprawnieni do bezpłatnego dowozu

 

Ustawa o systemie oświaty nakłada na gminy obowiązek zagwarantowania dowozu do szkół uczniom, których droga z domu do placówki przekracza następujące odległości:

  • w przypadku dzieci objętych rocznym, obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym oraz uczniów klas I-IV szkoły podstawowej – 3 km,
  • w przypadku uczniów klas V-VI szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjów – 4 km.

Jeżeli gmina nie zagwarantuje dowozu, należy zapewnić zwrot kosztów związanych z dojazdem dziecka i opiekuna do placówki (art. 17 ust. 3, pkt 1 ustawa o systemie oświaty).

Ustawa o systemie oświaty liberalizuje przepisy

Samorządy, w trosce o bezpieczeństwo uczniów, podejmowały również decyzje o udostępnieniu możliwości dowozu dla dzieci, których droga do szkoły była krótsza niż odpowiednio 3 lub 4 km. Ze względu na brak przepisów uprawniających gminy do takiego działania, regionalne izby obrachunkowe niekiedy kwestionowały związane z tym wydatki, stwierdzając, że dzieci te nie spełniają warunków, na które wskazuje ustawa o systemie oświaty, co oznacza, że wydatki są nieuzasadnione.

Przyjęte nowości oświatowe polegają na wprowadzeniu do ustawy o systemie oświaty zapisu, że gmina może zagwarantować bezpłatny transport oraz zapewnić opiekę w czasie przewozu także dla tych dzieci, dla których odległość między szkołą a domem jest mniejsza (art. 17 ust. 3, pkt 2 ustawa o systemie oświaty).

Dzięki temu, że ustawa o systemie oświaty wprost uprawnia organy samorządowe do poszerzenia katalogu uczniów korzystających z bezpłatnego transportu, nie będą pojawiały się wątpliwości ze strony izb obrachunkowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 w. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm).

Marta Wysocka, specialistka w zakresie prawa oświatowego


Zobacz także:

Wysocka Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30162 )
Array ( [docId] => 30162 )