Koniec półrocza to dobry moment na podsumowanie działań z nadzoru

Autor: Barbara Milecka
Data: 12-12-2014 r.

Koniec półrocza to idealny moment, by zweryfikować podejmowane w ramach nadzoru działania, zdiagnozować przyczyny sukcesów i porażek oraz ewentualnie zmodyfikować plan zadań na II półrocze. Pod względem formalnym informacja podsumowująca nadzór na koniec I półrocza może zawierać tylko uogólnione wnioski z nadzoru.

Ze względów praktycznych warto:

  • szczególnie podkreślić zakres wykonanych działań w stosunku do planowanych,
  • podać przyczyny braku wykonania zadań ze wskazaniem terminu ich realizacji,
  • dokonać podziału przyjętych rekomendacji na te, które wymagają niezwłocznego wdrożenia, i te, które mogą być wdrożone od nowego roku szkolnego.

Wybór formy przedstawienia informacji należy do dyrektora

Najczęściej przyjmowane jest uporządkowanie informacji według form sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Można jednak przedstawiać informacje o nadzorze, porządkując je według uzyskanych efektów.

Korzystając z tej drugiej formy, warto wziąć pod uwagę takie efekty, jak:

  • zakres wykonania planu nadzoru,
  • ocena skuteczności realizacji wniosków z ubiegłorocznego nadzoru,
  • wnioski ze sprawowanego nadzoru,
  • ocena efektów kształcenia i wychowania.

Na końcu informacji powinny się znaleźć uogólnione wnioski ze sprawowanego nadzoru.

Zakres przedstawianej informacji musi być udokumentowany

Informacja może być przekazywana w różny sposób:

  • ustnie (protokołowana),
  • pisemnie,
  • przez prezentację multimedialną z komentarzem.
Barbara Milecka, ewaluator w kuratorium oświaty, doświadczony nauczyciel i dyrektor szkoły, ekspert projektu Edukacyjna Wartość Dodana w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36195 )
Array ( [docId] => 36195 )

Array ( [docId] => 36195 )