2 stycznia może być dniem wolnym od zajęć w szkole

Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 23-12-2014 r.

Dniem wolnym od szkoły może być 2 stycznia. Zwłaszcza jeśli wypadnie w piątek. Taki dzień dyrektor szkoły ma prawo ustalić wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ramach dni wolnych od zajęć określonych w rozporządzeniu w sprawie organizacji roku szkolnego.

Najczęściej pojawiające się w związku z tym wątpliwości to, czy szkoła musi być otwarta i czy dzień ten trzeba odrabiać.

Dyrektor szkoły wyznacza dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyrektor szkoły może ustalić w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze od 6 do 10 dni (w zależności od typu szkoły). Dodatkowe dni ustala się po uzyskaniu opinii rady szkoły (lub rady rodziców, samorządu uczniowskiego i rady pedagogicznej – jeśli w szkole nie działa rada szkoły) oraz biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne szkoły oraz warunki lokalowe.

W tych dniach należy uczniom zapewnić opiekę

Informację od ww. dniach dyrektor szkoły podaje do wiadomości rodzicom do 30 września danego roku szkolnego. W tych dniach szkoła musi być jednak otwarta i powinny być zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów. A co najważniejsze – nie trzeba ich odrabiać w sobotę.

Agnieszka Kosiarz, specjalista z zakresu prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36266 )
Array ( [docId] => 36266 )

Array ( [docId] => 36266 )