3 przypadki wydania arkusza ocen ucznia

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 14-09-2015 r.

Zdarzają się w szkole sytuacje, gdy trzeba wydać arkusz ocen ucznia. Jedną z nich jest przejście ucznia do innej szkoły, ale tylko w przypadku gdy następuje to po co najmniej rocznym okresie nauki. Otrzymanie kopii arkusza w takiej sytuacji należy potwierdzić podpisem.

W przypadku:

1)  zmiany klasy przez ucznia – jego arkusz jest przekazywany „nowemu” wychowawcy,
2) przejścia ucznia do innej szkoły po co najmniej jednym roku nauki, a w przypadku szkoły policealnej dla młodzieży i szkoły dla dorosłych – po co najmniej jednym semestrze nauki, przesyła się do tej szkoły lub wydaje rodzicom ucznia, pełnoletniemu uczniowi albo słuchaczowi kopię arkusza ocen ucznia albo słuchacza poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły; rodzice ucznia, pełnoletni uczeń albo słuchacz potwierdzają podpisem otrzymanie kopii tego arkusza ocen,
3) przejścia ucznia albo słuchacza do innej szkoły po okresie nauki krótszym niż okres rok – przesyła się do tej szkoły lub wydaje rodzicom ucznia, pełnoletniemu uczniowi albo słuchaczowi zaświadczenie o przebiegu nauczania ucznia; rodzice ucznia, pełnoletni uczeń albo słuchacz potwierdzają podpisem otrzymanie zaświadczenia.

Przykład:

Pełnoletni uczeń zrezygnował z nauki w szkole i odebrał dokumenty. Po jakimś czasie zmienił zdanie i chce wrócić do szkoły. Czy w tym przypadku zakłada się uczniowi nowy arkusz ocen? Tak. Należy założyć uczniowi nowy arkusz ocen, gdyż poprzedni powinien zostać zakończony z adnotacją na pierwszej stronie o przyczynie opuszczenia szkoły wraz z datą.  Do nowego arkusza ocen nie należy przepisywać danych z poprzedniego arkusza, lecz go kontynuować, czyli zapisywać w nim dane ucznia po ponownym przyjęciu do szkoły.

arkusz ocen, dyrektor szkoły

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37763 )
Array ( [docId] => 37763 )