3 sposoby bezpłatnego korzystania z materiałów objętych prawem autorskim

Autor: Monika Fidler
Data: 23-04-2016 r.

Zeszłoroczna zmiana przepisów o prawie autorskim poszerzyła uprawnienia przedszkoli w zakresie nieodpłatnego korzystania z utworów chronionych. Poznanie tych zasad może być źródłem oszczędności dla przedszkola dotąd wykupującego licencje na utwory, z których można korzystać za darmo.

W celu bezpłatnego wykorzystywania utworów chronionych prawem autorskim przez nauczycieli, trzeba spełnić podstawowe zasady:

1) Wykorzystanie utworu w ramach działalności przedszkola – nie ma przy tym znaczenia ani miejsce jej działania, ani pora wykorzystywania utworów, może to być np.: odtwarzanie utworów muzycznych w ramach zajęć z rytmiki i śpiewu, wykonywanie utworów muzycznych w ramach przedstawienia,

2) Wykorzystanie utworu w celach dydaktycznych – działalność dydaktyczna to także pozostała działalność edukacyjna, np.: wycieczki krajoznawcze, lekcja wychowawcza, zajęcia świetlicowe. Uwagę należy zwrócić na wyświetlanie dzieciom czy innych nagrań lub utworów audiowizualnych. Dla oceny, czy odtworzenie utworu audiowizualnego odbywa się w celu dydaktycznym, znaczenie ma:

a) rodzaj wyświetlanych filmów (ich tematyka),

b) okoliczności wyświetlania (zajęcia lekcyjne czy pozalekcyjne) oraz

c) wkład nauczyciela w zajęcia, w ramach których film zostaje wyświetlony.

3) Wykorzystanie utworu na potrzeby zilustrowania przekazywanych treści– korzystanie z utworu musi być tematycznie uzasadnione prowadzoną dydaktyką, pozwala na podniesienie jakości działań edukacyjnych poprzez zastosowanie dodatkowych elementów. Dozwolone zawsze będzie otworzenie filmu, który wraz z omówieniem nauczyciela jest powiązany z tematyką zajęć dydaktycznych lub wychowawczych.

Wykorzystanie utworu w celach innych niż edukacyjne

Nie wszystkie realizowane przez nauczycieli zadania mogą zostać uznane za dokonywane w ramach dozwolonego użytku edukacyjnego. Takimi działaniami mogą być np.:

  • tworzenie stron internetowych,
  • udostępnianie własnej twórczości,
  • służące innym celom niż działalność oświatowa lub naukowa.

Prawo cytatu pozwala na przytoczenie w tworzonym przez siebie dziele fragmentów rozpowszechnionych utworów lub drobnych utworów w całości bez zgody ich twórcy i bez uiszczania na jego rzecz wynagrodzenia. Nauczyciele przedszkola lub szkoły mogą zatem legalnie cytować fragmenty utworów w opracowywanych przez siebie artykułach i publikacjach czy scenariuszach zajęć, a także na prowadzonych blogach czy portalach internetowych.

Stosując prawo cytatu należy pamiętać o wskazaniu imienia i nazwiska twórcy oraz źródła, z którego cytat pochodzi, w przypadku korzystania np. ze zdjęć opublikowanych na stronach internetowych, konieczne jest podanie adresu strony internetowej oraz autora zdjęcia.

Źródło:

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)

Monika Fidler

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38908 )
Array ( [docId] => 38908 )

Array ( [docId] => 38908 )