3 sposoby bezpłatnego korzystania z materiałów objętych prawem autorskim

Autor: Monika Fidler
Data: 23-04-2016 r.

Zeszłoroczna zmiana przepisów o prawie autorskim poszerzyła uprawnienia przedszkoli w zakresie nieodpłatnego korzystania z utworów chronionych. Poznanie tych zasad może być źródłem oszczędności dla przedszkola dotąd wykupującego licencje na utwory, z których można korzystać za darmo.

W celu bezpłatnego wykorzystywania utworów chronionych prawem autorskim przez nauczycieli, trzeba spełnić podstawowe zasady:

1) Wykorzystanie utworu w ramach działalności przedszkola – nie ma przy tym znaczenia ani miejsce jej działania, ani pora wykorzystywania utworów, może to być np.: odtwarzanie utworów muzycznych w ramach zajęć z rytmiki i śpiewu, wykonywanie utworów muzycznych w ramach przedstawienia,

2) Wykorzystanie utworu w celach dydaktycznych – działalność dydaktyczna to także pozostała działalność edukacyjna, np.: wycieczki krajoznawcze, lekcja wychowawcza, zajęcia świetlicowe. Uwagę należy zwrócić na wyświetlanie dzieciom czy innych nagrań lub utworów audiowizualnych. Dla oceny, czy odtworzenie utworu audiowizualnego odbywa się w celu dydaktycznym, znaczenie ma:

a) rodzaj wyświetlanych filmów (ich tematyka),

b) okoliczności wyświetlania (zajęcia lekcyjne czy pozalekcyjne) oraz

c) wkład nauczyciela w zajęcia, w ramach których film zostaje wyświetlony.

3) Wykorzystanie utworu na potrzeby zilustrowania przekazywanych treści– korzystanie z utworu musi być tematycznie uzasadnione prowadzoną dydaktyką, pozwala na podniesienie jakości działań edukacyjnych poprzez zastosowanie dodatkowych elementów. Dozwolone zawsze będzie otworzenie filmu, który wraz z omówieniem nauczyciela jest powiązany z tematyką zajęć dydaktycznych lub wychowawczych.

Wykorzystanie utworu w celach innych niż edukacyjne

Nie wszystkie realizowane przez nauczycieli zadania mogą zostać uznane za dokonywane w ramach dozwolonego użytku edukacyjnego. Takimi działaniami mogą być np.:

 • tworzenie stron internetowych,
 • udostępnianie własnej twórczości,
 • służące innym celom niż działalność oświatowa lub naukowa.

Prawo cytatu pozwala na przytoczenie w tworzonym przez siebie dziele fragmentów rozpowszechnionych utworów lub drobnych utworów w całości bez zgody ich twórcy i bez uiszczania na jego rzecz wynagrodzenia. Nauczyciele przedszkola lub szkoły mogą zatem legalnie cytować fragmenty utworów w opracowywanych przez siebie artykułach i publikacjach czy scenariuszach zajęć, a także na prowadzonych blogach czy portalach internetowych.

Stosując prawo cytatu należy pamiętać o wskazaniu imienia i nazwiska twórcy oraz źródła, z którego cytat pochodzi, w przypadku korzystania np. ze zdjęć opublikowanych na stronach internetowych, konieczne jest podanie adresu strony internetowej oraz autora zdjęcia.

Źródło:

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)

Monika Fidler

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38908 )
Array ( [docId] => 38908 )

Array ( [docId] => 38908 )