Szkoła może korzystać z portali społecznościowych

Autor: Patryk Kuzior
Data: 17-12-2015 r.

W dobie Internetu i dużej roli, jaką odgrywają tzw. social media, wiele organizacji i instytucji zakłada profile na portalach społecznościowych, prowadzi blogi czy korzysta z komunikatorów internetowych. Szkoła także może założyć profil np. na Facebooku. Publikując na nim treści, musi jednak uważać, by nie naruszyć dóbr osobistych oraz praw autorskich innych osób.

Placówka oświatowa ma prawo korzystać z usług powszechnie dostępnych, w tym także coraz popularniejszych usług świadczonych drogą elektroniczną. Stając się użytkownikiem tzw. social media, czyli portali społecznościowych, mikroblogów, komunikatorów itp., może za ich pośrednictwem udostępniać informacje na temat działalności i kreować swój wizerunek.

Szkoła może posiadać profil na portalu społecznościowym, przy czym jego założenie oraz prowadzenie odbywa się zgodnie z regulaminem świadczenia usługi dostarczanej przez usługodawcę. Przy prowadzeniu takiego profilu trzeba mieć na względzie także powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące prezentowanych na profilu treści czy zamieszczanych materiałów. Poszanowane muszą być przepisy dotyczące ochrony dóbr osobistych, ochrony danych osobowych czy praw autorskich.

Prowadząc profil szkoły w portalu społecznościowym i publikując na nim treści, trzeba pamiętać, że:

  1. wypowiedzi i komentarze, jak również zdjęcia i grafiki nie mogą naruszać niczyich dóbr osobistych, do których zalicza się m.in. zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska,
  2. publikując zdjęcia, na których uwidoczniony jest wizerunek osób (np. uczniów podczas imprezy szkolnej) szkoła musi posiadać zgodę na publikację wizerunku, nawet jeśli jest właścicielem praw autorskich do fotografii,
  3. publikując zdjęcia, grafiki itp. trzeba respektować prawa autorskie - szkoła może publikować tylko takie materiały, co do których przysługują jej prawa autorskie lub też autor materiału (np. rodzic dziecka, który wykonał fotografię) zezwolił szkole na wykorzystanie utworu poprzez jego publikację w Internecie (wyraził zgodę na wykorzystanie utworu w zakresie jego rozpowszechnienia na polu eksploatacji Internet),
  4. poprzez publikowane treści na profilu nie można promować ani propagować zachowań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje.
Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [cid] => K0003U [nlid] => 2034 [uid] => {{CONTACT `subscriber_id`}}`` [lin] => e_27318 [docId] => 38237 )
Array ( [cid] => K0003U [nlid] => 2034 [uid] => {{CONTACT `subscriber_id`}}`` [lin] => e_27318 [docId] => 38237 )

Array ( [cid] => K0003U [nlid] => 2034 [uid] => {{CONTACT `subscriber_id`}}`` [lin] => e_27318 [docId] => 38237 )