4 zakresy spraw, w których dyrektor może udzielać upoważnień

Autor: Roman Lorens
Data: 03-02-2016 r.

Dyrektor szkoły przy tak dużej ilości obowiązków, które na nim ciążą, może scedować część z nich na swoich pracowników. Aby to zrobić, musi wybrać osoby kompetentne i upoważnić je do wykonywania konkretnych czynności. Dyrektor musi pamiętać, że udzielając pełnomocnictwa, musi dokonać tego na piśmie.

Upoważnienia dla pracowników szkoły

Dyrektor szkoły może udzielić upoważnienia w zakresie m.in. spraw:

1) finansowych głównemu księgowemu i innym pracownikom, zgodnie z przydzielonymi obowiązkami w zakresie gospodarki finansowej (prowadzenie rachunkowości jednostki, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli), przyjęcie przez pracownika tych obowiązków powinno być potwierdzone dokumentem w formie odrębnego imiennego upoważnienia,

2) związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń pracownikom sekretariatu – dyrektor ma możliwość scedowania na pracownika sekretariatu wydawania poszczególnych dokumentów, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, decyzja to jednostronne, władcze oświadczenie woli organu administracji publicznej, rozstrzygające w sposób prawnie wiążący w stosunku do strony postępowania,

3) związanych z ochroną danych osobowych pracownikom przetwarzającym dane osobowe – dyrektor szkoły ma obowiązek wydać upoważnienia, obejmujące zarówno nauczycieli, jak i pracowników niepedagogicznych, których praca związana jest z przetwarzaniem danych osobowych, upoważnienie powinno być wydawane nie tylko osobom, które bezpośrednio zatrudnione zostały w celu przetwarzania danych, ale również innym osobom mogącym w takim przetwarzaniu uczestniczyć,

4) związanych z dokonywaniem sprostowań błędów i oczywistych omyłek w dokumentacji przebiegu nauczania – pracownikom sekretariatu i nauczycielom – Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w:

 • księgach ewidencji,
 • księdze uczniów,
 • księdze wychowanków,
 • arkuszu ocen ucznia

dokonuje dyrektor szkoły lub placówki albo osoba przez niego upoważniona na piśmie do dokonania sprostowania.

Dokument upoważnienia powinien być sporządzony co najmniej w dwóch egzemplarzach:

1) jeden dla osoby upoważnionej,

2) drugi – powinien zostać w dokumentacji szkoły.

Roman Lorens

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38532 )
Array ( [docId] => 38532 )

Array ( [docId] => 38532 )