Dyrektor zdecyduje o potrzebie zatrudnienia nauczyciela wspomagającego

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 28-01-2016 r.

Decyzję w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczyciela podejmuje dyrektor szkoły, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, po analizie potrzeb ucznia. Przepisy pozostawiają w tym zakresie możliwość wyboru, kogo i na jakie stanowisko należy zatrudnić.

Jedynym kryterium jest konieczność realizacji kształcenia specjalnego zgodnie z orzeczeniem. Dyrektor nie musi zatrudniać nauczyciela wspomagającego, jeśli nie uzasadniają tego potrzeby ucznia. Musi jednak zatrudnić odpowiedniego specjalistę (nauczyciela z odpowiednim przygotowaniem) do organizacji zajęć rewalidacyjnych i zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Takie zatrudnienie może być wystarczające, by zapewnić realizację zaleceń.

Trzeba przestrzegać zaleceń podanych w orzeczeniu

Przepisy pozostawiają dyrektorowi wybór kogo, w jakim wymiarze i na jakie stanowisko zatrudni, aby zapewnić zalecane w orzeczeniu warunki kształcenia i formy wsparcia ucznia.  Może to być zarówno jedna osoba np. nauczyciel wspomagający, jak nauczyciel oraz specjalista w zakresie określonej formy wsparcia, zatrudniony np. do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych lub terapeutycznych. Może to być również nauczyciel wspomagający proces edukacji podczas zajęć edukacyjnych oraz asystent lub pomoc nauczyciela zapewniający np. pomoc dziecku podczas zajęć świetlicowych lub w przemieszczaniu się czy czynnościach samoobsługowych.

W przypadku potrzeby zatrudnienia dodatkowo nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne należy odwołać się do kwalifikacji zdefiniowanych w rozporządzeniu - powinien to być nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej. Oceny kwalifikacji dokonuje dyrektor, który decyduje o zgodności zatrudnienia z posiadanymi kwalifikacjami (np. po analizie programu studiów i ocenie potrzeb uczniów).

Najważniejsze są potrzeby ucznia

Dyrektor odpowiada za organizację kształcenia specjalnego, decydując o zatrudnieniu, musi więc przestrzegać przepisów prawa, w tym zapewnienie takiej struktury zatrudnienia, jakiej wymagają przepisy. Nie powinien jednak kierować się w tym zakresie jedynie oczekiwaniami rodziców, ale rzeczywistymi potrzebami ucznia ustalonymi na podstawie orzeczenia oraz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia dokonanej przez zespół, uwzględniając głos rodziców w odniesieniu do tych potrzeb.

Gdy szkoła zapewnia realizację zaleceń, zatrudnia specjalistę prowadzącego zajęcia rewalidacyjne, specjalistów prowadzących zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a ponadto nauczyciele nie widzą potrzeby wsparcia ucznia przez nauczyciela wspomagającego, to oczekiwanie rodziców dotyczące zatrudnienia takiego nauczyciela jest bezzasadne.

Marzenna Czarnocka, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, wykładowca kursów dla kadry zarządzającej placówek oświatowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38477 )
Array ( [docId] => 38477 )

Array ( [docId] => 38477 )