8 obowiązkowych punktów w umowie o wykonanie remontu w przedszkolu

Data: 09-06-2015 r.

W umowach o roboty budowlane wykonywane w przedszkolu częstym błędem jest oznaczanie placówki jako strony umowy. Taki zapis skutkuje bezwzględną jej nieważnością, gdyż przedszkole nie może występować w obrocie cywilnoprawnym. Stroną umowy jest więc wyłącznie organ prowadzący, który może udzielić dyrektorowi przedszkola pełnomocnictwa.

Z zasady wybór wykonawcy powinien nastąpić w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie takie może przeprowadzać dyrektor przedszkola, jeżeli zostanie mu udzielone stosowne pełnomocnictwo. W takiej sytuacji dyrektor opracowuje projekt umowy, która powinna stanowić część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Postępowania w sprawie zamówienia publicznego nie przeprowadza się jednak, gdy wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Umowa o wykonywanie remontu w przedszkolu powinna zawierać:

 1. szczegółowe ustalenie zakresu wykonywanych robót,

 2. termin rozpoczęcia i zakończenia robót (dotyczy to również ich poszczególnych części, jeżeli roboty mają charakter złożony), a także ich odbioru,

 3. informację o wynagrodzeniu dla wykonawcy (wskazać należy, czy jest to wynagrodzenie ryczałtowe, czy też kosztorysowe, oraz jego kwotę, a także sposób i terminy zapłaty),

 4. informację o możliwość odstąpienia od umowy na wypadek niewykonywania bądź nienależytego wykonywania robót przez wykonawcę,

 5. informację o okresie gwarancji,

 6. zapis o sposobie informowania i występowania o zgodę na zawarcie przez wykonawcę umowy z podwykonawcami,

 7. zapis o karach umownych płaconych przez wykonawcę na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania określonych obowiązków niepieniężnych (np.: na wypadek opóźnień robót lub zawarcia umowy z podwykonawcą bez uzyskania zgody zamawiającego),

 8. zapis o takiej organizacji prac, aby roboty nie zakłócały funkcjonowania placówki i nie stanowiły zagrożenia dla wychowanków.

Wykonanie remontu w przedszkolu niepublicznym nie jest poprzedzone procedurą wyboru oferenta w drodze zamówienia publicznego. Wybór wykonawcy następuje więc na zasadzie swobody kontraktowej. Umowę zawiera organ prowadzący przedszkole, w imieniu którego, tak jak w przypadku przedszkola publicznego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa może działać dyrektor.

Michał Kowalski, prawnik, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37284 )
Array ( [docId] => 37284 )

Array ( [docId] => 37284 )