Likwidacja szkoły – odwołanie dyrektora szkoły bez wypowiedzenia

Autor: Wysocka Marta
Data: 26-05-2015 r.

Tryb i zasady odwoływania dyrektora szkoły określa ustawa o systemie oświaty, która przewiduje taką możliwość w przypadkach szczególnie uzasadnionych. Takim przypadkiem może być również likwidacja szkoły – wtedy dyrektor szkoły może zostać odwołany w trakcie roku szkolnego, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Ustawa o systemie oświaty nie wskazuje, jakie okoliczności szczególnie uzasadnione muszą wystąpić, aby możliwe było odwołanie dyrektora szkoły w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia przez organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze (art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawa o systemie oświaty). Oznacza to, że okoliczności te nie muszą być zawionie przez dyrektora szkoły – jego odwołanie może nastąpić z przyczyn obiektywnych, pod warunkiem, że mają charakter szczególny, uniemożliwiający dalsze sprawowanie funkcji kierowniczej.

Likwidacja szkoły jest przypadkiem szczególnie uzasadnionym

 

Likwidacja szkoły stanowi szczególnie uzasadniony przypadek, w którym można odwołać dyrektora szkoły na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty w czasie roku szkolnego i bez wypowiedzenia. Wynika to z faktu, iż likwidacja placówki prowadzi do faktycznego braku możliwości dalszego pełnienia funkcji (Wyrok SN I PK 167/14). W takiej sytuacji odwołanie dyrektora przez organ prowadzący ma charakter niezawiniony i niezależny.

Przypadek szczególnie uzasadniony – nie tylko z winy dyrektora szkoły

Przypadek szczególnie uzasadniony, który umożliwia odwołanie dyrektora szkoły bez wypowiedzenia nie może być rozumiany wyłącznie jako okoliczność pozwalająca na zastosowanie trybu podobnego do zwolnienia dyscyplinarnego dla nauczycieli. Odwołanie dyrektora szkoły może być całkowicie niezawinione i nie mieć związku z negatywnym ocenianiem jego pracy.

Odwołując dyrektora szkoły organ prowadzący musi zasięgnąć opinii kuratora oświaty – niezależnie od okoliczności, w jakich podejmowana jest decyzja (art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawa o systemie oświaty).

Źródło:

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2015r. (I PK 167/14)

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37206 )
Array ( [docId] => 37206 )

Array ( [docId] => 37206 )