Arkusz organizacji szkoły musi zostać zatwierdzony przez organ prowadzący

Data: 05-06-2013 r.

Niezatwierdzenie arkusza organizacji szkoły przez organ prowadzący uniemożliwia funkcjonowanie placówki. Karta Nauczyciela upoważnia ten organ do ustalenia szczegółowych wytycznych do których musi dostosować się dyrektor szkoły.

Dyrektor szkoły do 30 maja bieżącego roku powinien dostać informację o tym, że organ prowadzący zatwierdził złożony arkusz organizacji szkoły na następny rok szkolny. Arkusz organizacji szkoły musi spełniać wytyczne, do ustalenia których Karta Nauczyciela upoważniła organ prowadzący (art. 42 ust. 7 Karta Nauczyciela).

Niezatwierdzony arkusz organizacyjny szkoły uniemożliwia jej pracę

Jeżeli arkusz organizacji szkoły, który do organu prowadzącego złożył dyrektor szkoły nie został zatwierdzony do końca maja – dyrektor szkoły musi natychmiast podjąć działania związane z negocjacjami w celu wypracowania porozumienia prowadzącego do zatwierdzenia. Szkoła, której arkusz organizacji nie jest zatwierdzony nie może funkcjonować. Arkusz organizacji szkoły jest bowiem podstawowym dokumentem organizacyjnym – dyrektor szkoły określa w nim organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym.

Zatwierdzając arkusz organizacji szkoły organ prowadzący wyraża zgodę na taką organizację realizowania szkolnego planu nauczania, jaką przedstawił dyrektor szkoły. Jeżeli arkusz nie jest zatwierdzony, to dyrektor nie ma dokumentu na mocy którego organizowana ma być praca szkoły.

Organ prowadzący i dyrektor szkoły muszą wypracować kompromis

Jeżeli arkusz organizacji szkoły nie został zatwierdzony przez organ prowadzący, konieczne jest wynegocjowanie takich zmian, na które zgodzą się obie strony. Głównym punktem odniesienia powinny być wytyczne, które dyrektor szkoły otrzymał od organu prowadzącego szkołę przed przystąpieniem do opracowywania arkusza. Jeżeli arkusz organizacji szkoły spełnia te warunki, a organ prowadzący nadal nie zgadza się na jego zatwierdzenie, konieczna może być interwencja kuratora oświaty.

Ostateczna wersja arkusza organizacji szkoły jest zatwierdzana przez organ prowadzący do końca sierpnia – wówczas dyrektor szkoły zna już dokładną liczbę uczniów rekrutowanych do placówki.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30263 )
Array ( [docId] => 30263 )

Array ( [docId] => 30263 )