Dokumenty w szkole – podnoszenie kwalifikacji i plan rozwoju nauczyciela

Autor: Wysocka Marta
Data: 16-05-2013 r.

Przepisy prawa nie precyzują szczegółowo, jakie dokumenty w szkole należy gromadzić w związku z podnoszeniem przez nauczycieli kwalifikacji zawodowych. Dyrektor szkoły powinien gromadzić w aktach dokumenty potwierdzające, że realizowany jest plan rozwoju nauczyciela, ale warto zadbać również o odpowiednie ich selekcjonowanie.

Najważniejsze dla nauczycieli powinny być dokumenty, które świadczą o tym, że realizują plan rozwoju nauczyciela, który zatwierdził dyrektor szkoły. Ponadto ważne jest, aby w aktach pracownika przechowywać dokumentację potwierdzającą zdobywanie i doskonalenie umiejętności.

Plan rozwoju nauczyciela i podnoszenie kwalifikacji

 

Nie wszystkie rodzaje aktywności są dla nauczycieli związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Warto więc, by dyrektor szkoły stworzył wykaz, które dokumenty w szkole będą uznawane za wpływające na rozwój zawodowy przewidziany w planie rozwoju nauczyciela, które dotyczą podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a które stanowią dowód aktywnego doskonalenia już posiadanych wiedzy i umiejętności.

Dokumentami dowodzącymi, że nauczyciel realnie podnosi kwalifikacje z pewnością są dyplomy i certyfikaty potwierdzające uczestniczenie w kursach, szkoleniach czy studiach podyplomowych. Dyrektor szkoły nie zawsze potraktuje w podobny sposób zaświadczenia o udziale w seminariach i konferencjach, ponieważ nie stanowią one dla nauczycieli możliwości podnoszenia kwalifikacji, nie dają nauczycielom nowych uprawnień. Jednocześnie – te dokumenty w szkole powinny być uwzględniane, kiedy oceniane będzie to, jak został zrealizowany plan rozwoju nauczyciela.

Dyrektor szkoły powinien opracować zasady gromadzenia dokumentów w szkole

Ze względu na brak regulacji stwierdzających, jakie dokumenty w szkole powinny być gromadzone, dyrektor szkoły powinien opracować wewnętrzne zasady, które będą obligatoryjne dla nauczycieli. W regulacjach szkoły należy zaznaczyć, które dokumenty będą uznawane za potwierdzenie, że prawidłowo realizowany jest plan rozwoju nauczyciela, a które świadczą o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Wysocka Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30253 )
Array ( [docId] => 30253 )