Awans zawodowy nauczyciela nie wymaga udziału rodziców

Data: 29-04-2013 r.

ZNP zgadza się z propozycją, by ocena pracy nauczyciela była dokonywana z udziałem rodziców. W wątpliwość jednak stawia angażowanie ich w prace komisji ds. awansu zawodowego nauczyciela, co przewiduje nowa Karta Nauczyciela.

Związek Nauczycielstwa Polskiego pozytywnie wypowiada się o zwiększeniu roli rodziców w dokonywaniu oceny pracy nauczycieli. Zdaniem Związku dyrektor szkoły powinien uwzględniać ich opinie, dlatego fakt iż Karta Nauczyciela ma obligować go do jej zaczerpnięcia został oceniony pozytywnie. Wątpliwości ZNP budzi natomiast włączenie przedstawicieli rady rodziców, jako obserwatorów, do komisji odpowiedzialnej za awans zawodowy nauczyciela.

Postępowanie o awans zawodowy nauczyciela wymaga fachowych kwalifikacji

 

Postępowanie o awans zawodowy nauczyciela ma charakter profesjonalny i specjalistyczny, dlatego musi być nadzorowany przez specjalistów, posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu pedagogiki i dydaktyki. Według Związku Nauczycielstwa Polskiego o awansie dla nauczycieli powinny decydować osoby kompetentne do podejmowania podobnych decyzji. Takich kompetencji dyrektor szkoły nie może natomiast oczekiwać od rodziców, którzy nie są merytorycznie przygotowani do uczestniczenia w postępowaniu. W związku z powyższym, nie jest uzasadnione włączanie rodziców, nawet jako obserwatorów, do prac komisji ds. awansu zawodowego nauczyciela.

Karta Nauczycieli zwiększy udział rodziców w podnoszenie jakości pracy szkoły

Zmiany, jakie resort edukacji proponuje w Karcie Nauczyciela zobligują dyrektora szkoły do większego włączania rodziców w życie szkoły. Wspomaganie działalności szkoły przez rodziców pozwoli podnosić jakość i efektywność procesów nauczania i wychowania.

Należy jednak zaznaczyć, że obecnie Karta Nauczyciela również przewiduje zasięganie opinii rady rodziców przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego (art. 9c ust. 6 Karta Nauczyciela). Zmiana ma zatem polegać na rozszerzeniu tej kompetencji na ocenę pracy nauczyciela.

Jednocześnie jednak, ZNP wnosi o dokładne rozważenie, czy opinia rady rodziców powinna zastąpić opinię rady szkoły w sytuacji, gdy ocenie pracy nauczyciela poddawany jest dyrektor szkoły, który realizuje w placówce inne obowiązki niż nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze z uczniami.

Źródło: Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw 21.03.2013 r.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30240 )
Array ( [docId] => 30240 )