Dyrektor szkoły nie potrzebuje zgody na przetwarzanie danych do SIO

Data: 11-04-2013 r.

Dyrektor szkoły nie musi prosić rodziców o zgodę na przetwarzanie danych uczniów, jeżeli dane te nie wykraczają poza zakres określony w prawie o SIO. Gromadzenie, przekazywanie i przechowywanie danych osobowych uczniów jest obowiązkiem dyrektora szkoły, dlatego nie musi on uzyskiwać na to dodatkowej zgody.

Dyrektor szkoły ma obowiązek przetwarzania danych osobowych uczniów, jeżeli jest to niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z regulacji prawnych. Umożliwia mu to art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o danych osobowych. Do obowiązków dyrektora szkoły należy gromadzenie i przekazywanie do SIO danych identyfikacyjnych i dziedzinowych dotyczących uczniów oraz nauczycieli.

Dane identyfikacyjne gromadzone przez dyrektora szkoły

Dane, na gromadzenie i przekazywanie do SIO dyrektor szkoły nie potrzebuje zgody rodziców to przede wszystkim dane indentyfikacyjne. Składają się na nie: imię, nazwisko, numer PESEL (jeżeli uczeń nie posiada numeru PESEL są to imię/imiona, nazwisko, płeć, data urodzenia, dane dotyczące statusu ucznia i kraj pochodzenia – jeśli nie jest obywatelem polskim) (art. 11 ustawa o SIO).

Dane dziedzinowe gromadzone przez dyrektora szkoły

Dane dziedzinowe, to dane oświatowe, które opisują osobę (ucznia i nauczyciela) z perspektywy jej funkcjonowania w systemie oświaty. W odniesieniu do ucznia dyrektor szkoły gromadzi dane związane ze sferą dydaktyczno-wychowawczą na danym etapie edukacji (art. 14 ustawa o SIO).

Kiedy dyrektor szkoły potrzebuje zgody rodziców na przetwarzanie danych

Zgoda rodziców lub ucznia (pełnoletniego) na gromadzenie i przekazywanie danych jest potrzebna wówczas, gdy wykraczają one poza przepisy zawarte w ustawie o SIO. Dyrektor szkoły musi otrzymać pisemną zgodę na przetwarzanie i pozyskiwanie przez jednostkę samorządu terytorialnego prowadzącą szkołę danych z systemu PESEL i z bazy danych SIO do bazy danych prowadzonej przez szkołę. Taka sytuacja może wynikać z zasad rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych.

Podstawa prawna:

 • art. 11-14 i art. 57 ust. 3 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 139, poz. 814 z późn. zm.),
 • art. 23 ust. 1 pkt. 2 i art. art. 23 ust. 1 pkt 2-5 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Marty Wysocka, specjalistka z zakresu prawa oświatowego

Zobacz również:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30218 )
Array ( [docId] => 30218 )

Array ( [docId] => 30218 )