Co trzeba omówić na sierpniowym zebraniu rady pedagogicznej

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 02-08-2016 r.

Dyrektor szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego musi omówić z nauczycielami wiele ważnych kwestii. Dotyczy to organizacji roku szkolnego, ale także zmian, które mają wejść z początkiem września. Podpowiadamy, jakie tematy warto poruszyć na sierpniowym zebraniu rady.

Zmiany w oświacie i nie tylko

Przygotowanie do sierpniowego zebrania to zapoznanie się ze zmianami prawa oświatowego, które mają zacząć obowiązywać od nowego roku szkolnego. Przede wszystkim trzeba się upewnić, czy nie wpłyną one na pracę szkoły. Jeśli tak, trzeba to uwzględnić w planie zebrania i w przygotowywanych na zebranie dokumentach.

Warto ze zmianami zapoznać nauczycieli zatrudnionych w szkole – nie tyle odczytać zapisy prawne, ile wyjaśnić:

  • na czym będzie polegała omawiana zmiana,
  • w jaki sposób wpłynie na funkcjonowanie szkoły,
  • czego w związku z nią wymaga się od nauczycieli.

Analiza wyników w formie prezentacji

Jeśli dyrektor planuje na zebraniu omówić lub podać wyniki, analizę np. egzaminów zewnętrznych lub egzaminów poprawkowych, to też musi je wcześniej przygotować lub zlecić ich przygotowanie. Zlecając przygotowanie analizy, warto ustalić, jaką ma mieć formę, np. prezentacji multimedialnej.

Chcąc przedstawić nauczycielom jakiekolwiek informacje i dane, np.:

  • wyniki naboru do klas pierwszych i pierwszych semestrów,
  • przydziały czynności podstawowych,
  • listy wychowawstw,
  • plan lekcji,
  • propozycje dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  • formy realizacji zajęć wychowania fizycznego

trzeba wcześniej te dane zebrać i dokładnie przygotować, aby uniknąć pomyłek i nieporozumień.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania

Należy również pamiętać, aby dopełnić procedur umożliwiających przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania rady pedagogicznej, na zasadach zgodnych z regulaminem rady pedagogicznej obowiązującym w szkole.

Na etapie przygotowań do zebrania nie należy zapomnieć także o przygotowaniu listy obecności, wyznaczeniu protokolantów, członków komisji skrutacyjnej oraz komisji wnioskowej. Szczególnie, jeśli zadania te nie są przypisane na stałe do konkretnych osób na dany rok szkolny.

Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39302 )
Array ( [docId] => 39302 )

Array ( [docId] => 39302 )