Zajęcia korekcyjne – kiedy trzeba zorganizować

Data: 19-07-2016 r.

Dyrektor nie ma obowiązku organizowania zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Decyzje o zakresie takich zajęć w poszczególnych szkołach pozostają w wyłącznych kompetencjach dyrektorów szkół, którzy w ramach aktualnych potrzeb uczniów, decydują o ich wymiarze.

Dyrektor decyduje o organizacji zajęć

Brak jednoznacznego rozstrzygnięcia w przepisach prawa sprawia, że dyrektor musi rozstrzygnąć, czy i w jakiej formie możliwości organizacyjne szkoły pozwalają na realizację zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Nie ma przy tym obowiązku realizacji takich zajęć na podstawie zaświadczenia lekarskiego jako odrębnej formy. Zalecenie zawarte w zaświadczeniu mogą być bowiem realizowane w ramach zajęć wychowania fizycznego.

Kiedy zajęcia korekcyjne trzeba zorganizować

Jeżeli zajęcia te zostały zalecone jako zajęcia rewalidacyjne, dyrektor musi je zorganizować zgodnie z zaleceniem w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Także zalecenia w opinii, obligujące szkołę do zapewnienia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej – mogą stanowić podstawę do organizacji zajęć w tej formie.

Zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej mogą być realizowane w ramach zajęć wychowania fizycznego, godzin do dyspozycji dyrektora. Zajęcia te mogą być również realizowane poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Marzenna Czarnocka dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalista prawa oświatowego 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39231 )
Array ( [docId] => 39231 )