Kiedy nauczyciel na zastępstwie może realizować podstawę programową

Data: 22-07-2016 r.

Prowadzenie zajęć w zastępstwie za nieobecnego nauczyciela zgodnie z rozkładem materiału można zaliczyć do realizacji podstawy programowe wyłącznie wtedy, gdy nauczyciel zastępujący ma odpowiednie kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu, z którego prowadzi zajęcia w ramach doraźnego zastępstwa.

Dyrektor przydziela godziny doraźnych zastępstw

W przypadku nieobecności nauczyciela dyrektor powinien przydzielać innym nauczycielom godziny doraźnych zastępstw lub zatrudnić innego nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas określony. Dyrektor powinien podejmować działania, które umożliwią w całym cyklu kształcenia zrealizowanie minimalnego wymiaru godzin z danego przedmiotu, gwarantujące zrealizowanie podstawy programowej.

Wymagane odpowiednie kwalifikacje

Przepisy prawa wymagają od nauczycieli ukończenia studiów o kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami. Jeśli zatem np. zajęcia prowadzone przez nauczyciela świetlicy w zastępstwie nieobecnego nauczyciela stanowiły realizację podstawy programowej, nauczyciel ten powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje – zgodnie z wymogami wynikającymi z rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Jakie zajęcia w ramach doraźnego zastępstwa

Zasadniczo więc nie ma przeszkód, aby w ramach doraźnego zastępstwa za nauczyciela danego przedmiotu, prowadzenie zajęć edukacyjnych powierzyć np. nauczycielowi świetlicy, jednak powinien on posiadać kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu, aby zajęcia te mogłyby stanowić realizację podstawy programowej. W innym przypadku, zajęcia które nauczyciel świetlicy będzie realizował w ramach doraźnego zastępstwa będą miały charakter zajęć opiekuńczo-wychowawczych, a nie zajęć dydaktycznych, wliczających się do podstawy programowej.

Joanna Swadźba, prawnik, specjalista prawa oświatowego i socjalnego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39246 )
Array ( [docId] => 39246 )

Array ( [docId] => 39246 )