Dane gromadzone w SIO – zadania dyrektora szkoły

Data: 15-11-2012 r.

W Systemie Informacji Oświatowej gromadzi i przetwarza się dane dotyczące szkół, uczniów oraz nauczycieli. Dyrektor szkoły ma obowiązek przekazywać aktualne dane do bazy SIO w ciągu 7 dni od dnia, w którym nastąpiła ta zmiana. Niewywiązywanie się z obowiązku lub przekazywanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym podlega karze grzywny.

Przekazywanie danych do bazy SIO wymaga posiadania upoważnienia wydanego przez uprawnione organy. Dyrektor szkoły uzyskuje od wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, starosty powiatów i marszałków wojewódzkich  upoważnienie dające dostęp do bazy danych SIO, dzięki czemu dysponuje możliwością pozyskiwania wymaganych informacji z bazy SIO oraz ze zbioru danych PESEL.

W celu uzyskania upoważnienia dyrektor szkoły musi złożyć wniosek zawierający imiona, nazwisko, nr PESEL, nr telefonu i adres e-mail oraz zajmowane stanowisko. Wniosek składa się drogą elektroniczną, jednak udzielone upoważnienie musi mieć formę pisemną, w innym przypadku uznane zostaje za nieważne. Upoważnienie jest wydawane na okres w jakim dyrektor będzie zajmował stanowisko, jednak nie dłużej niż na pięć lat.

Przekazanie danych do SIO  z bazy lokalnej jest traktowane jako potwierdzenie zgodności tych danych ze stanem faktycznym oraz dokumentacją szkoły. Dyrektor szkoły ma 7 dni na wprowadzenie nowych danych od dnia ich pozyskania – w przypadku niedotrzymania tego terminu grozi mu kara grzywny.

Dyrektor ma obowiązek zadbać o bezpieczeństwo danych zgromadzonych w bazie SIO, także z uwzględnieniem wymogów technicznych. W przypadku nieuprawnionego dostępu do bazy SIO – dyrektor szkoły ma obowiązek niezwłocznego przekazania takiej informacji do bazy SIO. W szczególności dotyczy to nielegalnego pozyskania danych, zniszczenia i utraty danych lub wykorzystania ich w sposób nieuprawniony.

Prowadzenie lokalnej bazy SIO zalicza się do obowiązkowych zadań dyrektora szkoły. W związku z tym, jeżeli nie przekazuje danych do bazy SIO lub przekazuje dane, które nie są zgodne z prawdą – podlega karze grzywny. Orzekanie o karze grzywny następuje zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Podstawa prawna:

 • art. 49, 68-68a, 79, 100 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. Nr 139, poz. 814),
 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30180 )
Array ( [docId] => 30180 )

Array ( [docId] => 30180 )