Deklaracje dotyczące realizacji godzin karcianych nauczycieli

Autor: Wysocka Marta
Data: 27-09-2015 r.

Dyrektor szkoły może oczekiwać, że nauczyciele określą dni tygodnia oraz godziny, w których będą realizować tzw. godziny karciane. Obowiązek realizowania godzin karcianych przewiduje dla nauczycieli Karta Nauczyciela, rozlicza się je po zakończeniu semestru.

Ustawa o systemie oświaty powierza dyrektorowi szkoły zadania wynikające  z funkcji kierownika zakładu pracy dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Realizując powierzone zadania dyrektor ponosi odpowiedzialność za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły – ma działać w taki sposób, aby możliwe było osiąganie celów stawianych przed placówką (art. 39 ust. 1 ustawa o systemie oświaty i art. 7 ust. 1 Karta Nauczyciela).

Dyrektor szkoły musi wiedzieć, jak realizowane są godziny karciane

 

Sprawując nadzór nad pracą nauczycieli przy jednoczesnym dbaniu o realizację zadań dydaktycznych i wychowawczych dyrektor szkoły ma prawo oczekiwać od nauczycieli deklaracji dotyczących tego, kiedy i w jaki sposób zamierzają realizować godziny karciane. Nieakceptowalna powinna być sytuacja, w której nauczyciele nie informują przełożonego o tym, zamiarach dotyczących wywiązywania się z obowiązków, jakie nakłada na nich Karta Nauczyciela.

Godziny karciane mogą być realizowane nieregularnie

Rozliczenie z realizacji godzin karcianych następuje po upływie półrocza, co jest dla nauczycieli ułatwieniem w planowaniu  i organizacji zajęć. Jednak mimo, iż zajęcia nie muszą odbywać się regularnie np. raz w tygodniu, dyrektor szkoły powinien wiedzieć, kiedy i w jaki sposób nauczyciel zamierza wykorzystać godzinę, której obowiązek realizacji przewiduje karta nauczyciela.

Zarówno terminy realizacji godzin karcianych, jak i ewentualne ich zmiany należy konsultować z dyrektorem szkoły. Tylko wówczas możliwe będzie rzeczywiste sprawowanie nadzoru nad dydaktycznym i wychowawczym poziomem szkoły.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37814 )
Array ( [docId] => 37814 )