Do GIODO szkoła zgłasza 5 rejestrów

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 03-06-2014 r.

Zbiory danych osobowych podlegają obowiązkowej rejestracji w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Szkoła, jako instytucja administrująca  danymi osobowymi uczniów, ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników zgłasza do GIODO tylko wybrane rejestry.

Szkoły zobowiązane są zgłaszać GIODO następujące zbiory danych osobowych:

 1. rejestr uczniów z obwodu szkoły realizujących obowiązek szkolny w innych szkołach,
 2. zbiór czytelników biblioteki szkolnej, którzy nie są uczniami ani pracownikami szkoły,
 3. rejestr wnioskodawców ubiegających się o uzyskanie informacji publicznej,
 4. zbiór danych o zamówieniach publicznych,
 5. rejestr upoważnień do odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej (prawni opiekunowie mają prawo zadeklarować zgodę na odbieranie dziecka przez osoby nie będące prawnymi opiekunami).

Rejestry, które nie podlegają zgłoszeniu do GIODO

Obowiązek zgłoszenia zbioru do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych ciąży na administratorze danych, czyli podmiocie decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (art. 40 ustawy z 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Z obowiązku tego zwolnieni są administratorzy danych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub uczących się (art. 40 ust. 1 pkt 4 ustawy).

Wynika z tego, że rejestracji nie podlegają dane osobowe:

 1. uczniów szkoły,
 2. słuchaczy szkoły,
 3. pracowników szkoły,
 4. kandydatów do pracy w szkole,
 5. osobom świadczącym usługi szkole na podstawie umów cywilnoprawnych,
 6. osób zrzeszonych w szkole,
 7. rodziców/ prawnych opiekunów, które są przetwarzane jedynie na potrzeby edukacji dzieci.

Sposób dokonania zgłoszenia

Zgłoszenia zbioru danych dokonuje się przez złożenie wypełnionego formularza. Jego wzór znajduje się w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Zgłoszenie zbioru danych do rejestracji powinno zawierać:

1)     niosek o wpisanie zbioru do rejestru zbiorów danych osobowych,
2)     oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania, w tym numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany, oraz podstawę prawną upoważniającą do prowadzenia zbioru, a w przypadku powierzenia przetwarzania danych podmiotowi, o którym mowa w art. 31, lub wyznaczenia podmiotu, o którym mowa w art. 31a, oznaczenie tego podmiotu i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania,
3)     cel przetwarzania danych,
4)     opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych,
5)     sposób zbierania oraz udostępniania danych,
6)     informację o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane mogą być przekazywane,
7)     opis środków technicznych i organizacyjnych zastosowanych w celach określonych w art. 36–39,
8)     informację o sposobie wypełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, określonych w przepisach, o których mowa w art. 39a,
9)     informację dotyczącą ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego.

Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1–7 ustawy o ochronie danych osobowych i być podpisane przez administratora danych lub inną osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy.

Małgorzata Celuch, ekspertka prawa oświatowego, wicedyrektor w zespole szkół

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

Witam, serdecznie Artykuł pomocny ale nie do końca zgodny z przepisami. Koncentruje się on tylko na rejestracji zbiorów a należy pamiętać że rejestracji dokonujemy dopiero na koniec dostosowywania szkoły do wymogów ustawy. Tak więc najpierw musimy przygotować analizę zagrożeń oraz zrobić audyt placówki, na tej podstawie tworzymy wszystkie potrzebne dokumenty i dopiero możemy przystąpić do rejestracji zbiorów lub w przypadku opisanym powyżej ABI. Od nowelizacji ustawy w 2015 roku mamy wybór czy powołujemy ABI, w przypadku powołania żaden ze zbiorów podanych powyżej nie będzie podlegał rejestracji. Po więcej informacji dotyczących ustawy zapraszamy na naszą stronę www.giodo.info.pl

Ocena użytkownika:
4
Zgłoś naruszenie regulaminu
Array ( [docId] => 35013 )
Array ( [docId] => 35013 )

Array ( [docId] => 35013 )