Zorganizowanie świetlicy obowiązkiem dyrektora szkoły

Data: 27-05-2014 r.

Przyjęcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty sprawia, że od 1 września dyrektor szkoły podstawowej zorganizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy po lekcjach zostają w szkole. Rodzice, którzy chcą, aby ich dzieci zostawały w placówce muszą złożyć wniosek do dyrektora szkoły.

Nowości oświatowe doprecyzowują kwestie dotyczące funkcjonowania świetlic szkolnych. Znowelizowana ustawa o systemie oświaty zakłada, że od 1 września 2014 dyrektor szkoły podstawowej oraz szkoły prowadzącej kształcenie specjalne ma obowiązek zorganizowania zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy po zajęciach czekają na rodziców, organizację dojazdu lub inne okoliczności (art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2014 o zmianie ustawy o systemie oświaty).

Szczegółowe wytyczne dla dyrektora szkoły

 

Znowelizowana ustawa o systemie oświaty zawiera szczegółowe wytyczne dla dyrektora szkoły organizującego zajęcia świetlicowe. Dyrektor szkoły musi zadbać, aby pod opieką jednego nauczyciela nie pozostawało jednocześnie więcej niż 25 uczniów. Ponadto nowości oświatowe nakładają na dyrektora szkoły obowiązek dostosowywania charakteru zajęć świetlicowych do potrzeb i możliwości edukacyjnych, rozwojowych i psychofizycznych uczestniczących w nich uczniów (art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2014 o zmianie ustawy o systemie oświaty). Zadania dyrektora szkoły obejmą kontrolowanie czy nauczyciele prowadzący zajęcia świetlicowe stwarzają warunki do rozwijania zainteresowań oraz odrabiania lekcji.

Ustawa o systemie oświaty zwraca podkreśla znaczenie świetlicy

Doprecyzowujące aktualne przepisy nowości oświatowe zwracają uwagę dyrektora szkoły i organu prowadzącego szkołę na rolę i funkcję świetlicy szkolnej. Dzięki temu, że znowelizowana ustawa o systemie oświaty zawiera szczegółowe wytyczne w zakresie organizowania zajęć świetlicowych, dyrektor szkoły będzie zobowiązany do zapewnienia uczniom optymalnych warunków rozwoju.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34958 )
Array ( [docId] => 34958 )