Asystenci dla nauczycieli zaczną pracować od września

Data: 25-05-2014 r.

We wrześniu wejdą w życie nowości oświatowe dotyczące zatrudnienia asystentów dla nauczycieli pracujących z klasami I-III. Ustawa o systemie oświaty przewiduje, że asystenci będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Znowelizowana ustawa o systemie oświaty będzie obowiązywała od 1 września 2014 roku. Nowości oświatowe doprecyzowują przepisy dotyczące zatrudnienia asystentów – mają być oni wsparciem dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych oraz szkół integracyjnych. Asystent musi legitymować się co najmniej takim wykształceniem, jakie jest przewidziane dla nauczycieli szkoły podstawowej wraz z przygotowaniem pedagogicznym. (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2014 o zmianie ustawy o systemie oświaty).  O potrzebie zatrudnienia asystenta ma decydować dyrektor szkoły.

Obowiązki asystentów

Zatrudnieni asystenci mają być wsparciem dla nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne. Ustawa o systemie oświaty określa ogólny zakres obowiązków asystenta, należy do nich wspieranie nauczyciela lub wychowawcy świetlicy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych opiekuńczych i wychowawczych.

Nowelizacja, której poddana została ustawa o systemie oświaty wyraźnie zaznacza, że asystentowi nie powierza się zadań przewidzianych dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, których dyrektor szkoły zatrudnia w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego lub dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2014 o zmianie ustawy o systemie oświaty). Nowości oświatowe nie wprowadzają więc zmian w zakresie organizowania kształcenia specjalnego dla uczniów posiadających odpowiednie orzeczenie.

Karta Nauczyciela tylko dla nauczycieli

Asystenci będą zatrudniani przez samorządy na podstawie umowy o pracę, a ich wynagrodzenie nie może być wyższe niż przewidziane dla nauczycieli dyplomowanych. Szczegółowy rozkład zajęć w 40-godzinnym tygodniu pracy ustali dyrektor szkoły z tym jednak zastrzeżeniem, że nie mogą być to zadania przewidziane dla nauczycieli odpowiedzialnych za organizację  procesu kształcenia i wychowania.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34946 )
Array ( [docId] => 34946 )