Dyrektor szkoły musi wyznaczyć dyżury kadry kierowniczej na wakacje

Autor: Wysocka Marta
Data: 15-05-2013 r.

Dyrektor szkoły przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego powinien wyznaczyć osoby pełniące dyżury. Dyrektorowi przysługuje urlop wypoczynkowy nauczyciela, ale w związku z tym, że organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego pracują w czasie wakacji, w szkole musi być dostępna osoba decyzyjna.

Dyrektor szkoły planując urlop musi zadbać, aby w czasie jego nieobecności w placówce dyżur pełniła osoba, która przejmie jego obowiązki. W czasie wakacji szkoła nie jest zamknięta na klucz. Na jej terenie odbywają się prace remontowe i organizowane są wakacyjne imprezy (np. półkolonie, imprezy sportowe itp.).

Ponadto w okresie wakacyjnym w normalnym trybie pracują organ prowadzący szkołę i organ nadzoru pedagogicznego, co oznacza, że mogą mieć miejsce sytuacje wymagające podejmowania decyzji na poziomie szkoły. Nie należy również zapominać, że mimo iż dyrektor szkoły korzysta z urlopu, rodzice i uczniowie zgłaszają się z problemami, które należy rozwiązać przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Dyrektor szkoły również wykorzystuje urlop wypoczynkowy nauczyciela

 

Urlop wypoczynkowy nauczyciela jest udzielany dyrektorowi szkoły na takich samych zasadach, jak pozostałym pracownikom objętym regulacjami ustawy Karta Nauczyciela (art. 64-66 Karta Nauczyciela). Dyrektor szkoły ma więc prawo do nieprzerwanego, czterotygodniowego wypoczynku w trakcie wakacji i w tym czasie musi zostać zastąpiony w swoich obowiązkach.

Zastępstwo dla dyrektora szkoły musi uwzględniać urlop nauczyciela

Obowiązki dyrektora szkoły w czasie, kiedy ten wykorzystuje urlop wypoczynkowy nauczyciela, powinien przejąć wicedyrektor. Jeżeli w szkole nie powołano tej funkcji, dyrektor szkoły jest zastępowany przez nauczyciela wskazanego przez organ prowadzący (art. 39 ust. 7 ustawa o systemie oświaty).

Podczas planowania dyżurów kadry kierowniczej konieczne jest uwzględnienie prawa do czterotygodniowego wypoczynku każdego nauczyciela. Należy również pamiętać, że dyrektor szkoły może zająć nauczycielom niepełniącym funkcji kierowniczych tylko 7 dni, które zwykle rezerwuje się na realizację zadań związanych z egzaminami poprawkowymi i przygotowaniami do rozpoczęcia roku szkolnego).

Podstawa prawna:

  • art. 64-66 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
  • art. 39 ust. 7 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Marta Wysocka, specjalista w zakresie prawa oświatowego


Zobacz także:

Wysocka Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30252 )
Array ( [docId] => 30252 )