Dyrektor jest głosem doradczym dla rady rodziców

Data: 21-02-2014 r.

Przydzielenie zadań radzie rodziców powinno odbyć się według określonej procedury. Dyrektor powinien też pamiętać, że powinien być dyskretnym obserwatorem i głosem doradczym dla rady rodziców.

Aby właściwie rozdzielić obowiązki między siebie, radę rodziców i inne ograny szkoły, dyrektor powinien postępować według poniższych kroków.

Krok 1. Dyrektor starannie wybiera zadanie, które chce i może przekazać radzie (zadanie musi być konkretne) np. organizacja w szkole atrakcyjnego konkursu międzyoddziałowego, który zyska zainteresowanie i uznanie uczniów.

Krok 2. Dyrektor z przewodniczącym rady rodziców umawia spotkanie z radą. Wyjaśnia przy tym wstępny cel spotkania. Wspólnie ustalają termin spotkania odpowiadający obydwu stronom.

Krok 3. Podczas spotkania z radą rodziców dyrektor:

 • przedstawia szczegółowo cel spotkania,
 • uzasadnia swój pomysł (potrzeba zaktywizowania uczniów, stworzenia im warunków do utożsamiania się ze szkołą, zintegrowanie klas),
 • pokazuje rodzicom korzyści z pomysłu dla ich dzieci,
 • prosi radę o przejęcie organizacji tego zadania, deklarując przy tym swoją pomoc. Zadanie dyrektor przekazuje radzie do wykonania w całości,
 • zapewnia radzie pełną autonomię w wykonywaniu zadania. Dyrektor nie ingeruje w sposób wykonania zadania przez radę, ale deklaruje pomoc na żądanie,
 • proponuje radzie konsultację decyzji z radami oddziałowymi, umawia się z radą na kolejne spotkanie w poszerzonym składzie (z chętnymi osobami z rad oddziałowych),
 • ustala, że kolejne spotkanie poprowadzi przewodniczący rady.

  Krok 4. Na kolejnym spotkaniu z radą rodziców, dyrektor szkoły:

  • dziękuję za pozytywną decyzję rady, jeśli ta podejmie się tego zadania,

  • przekazuje przewodniczenie spotkaniu przewodniczącemu rady,

  • przyjmuję postawę obserwatora (ewentualnie dyskretnego doradcy), zapytany o zdanie na określony temat wyraża je bez narzucania własnych rozwiązań,

  • zapoznaje radę z zasobami i możliwościami szkoły wspomagającymi realizację zadania (finansowymi, kadrowymi, lokalowymi, technicznymi, innymi) - pozostawia radzie swobodę w określaniu sposobów zwiększenia tych zasobów,

  • dowiaduje się czy rodzice - liderzy tego zadania posiadają odpowiednią wiedzę niezbędną do wykonania zadania (jeśli nie, deklaruje swoją pomoc),

  • tworzy warunki do konsultacji, dyskusji nad wykonaniem zadania, planowania (ustala terminy spotkań, udostępnia potrzebne pomieszczenie, zapewnia dostęp do: przepisów prawa, telefonu, faxu, komputera, materiałów biurowych).

  Krok 5. Podczas realizacji zadania przez radę, dyrektor:

  • obserwuje, czy działania rady są zgodne z prawem, pamiętając przy tym by wystrzegać się roli kontrolera oceniającego sposób realizacji zadania (dyskretnie czuwa nad całością),

  • obserwuje uzyskane rezultaty,

  • eksponuje sukcesy rady w realizacji powierzonego jej zadania, podkreśla osiągnięcia rady, dziękuje na bieżąco za każdy zrealizowany etap zadania,

  • pilnuje, by uczniowie mieli poczucie satysfakcji z udziału w konkursie i dumy ze swoich rodziców. Dyrektor podkreśla jak bardzo zależy mu na tym, żeby uczniowie i rodzice mieli poczucie więzi ze szkołą.

  Krok 6. Po wykonanym zadaniu dyrektor szkoły spotka się oficjalnie z radą rodziców, samorządem uczniowskim i radą pedagogiczną, partnerami zewnętrznymi. Podczas zorganizowanej przez dyrektora uroczystości podsumowuje pracę i dziękuje za jej wykonanie.

  Krok 7. Dyrektor podsumowuje swoją współpracę z radą pedagogiczną.

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

  pobierz

  Jak oduczyć dziecko przeklinania

  pobierz

  Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

  pobierz

  Reforma oświaty

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 33939 )
  Array ( [docId] => 33939 )