Dyrektor już w sierpniu przygotowuje wychowawców do spotkań z rodzicami

Data: 29-07-2013 r.

Na pierwszej wywiadówce wychowawca musi mieć komplet informacji organizacyjnych dla uczniów i ich rodziców. Dyrektor przekazuje je nauczycielom już w sierpniu, podczas zebrania rady pedagogicznej.  

Na początku roku szkolnego wychowawca musi przekazać rodzicom konkretne informacje. W związku z tym dyrektor szkoły już podczas sierpniowego zebrania rady pedagogicznej powinien zapoznać wychowawców z:
 • kalendarium pracy szkoły,
 • terminami wywiadówek i dni otwartych dla rodziców,
 • terminarzem imprez szkolnych,
 • dniami wolnych od nauki,
 • terminami ferii świątecznych, zimowych,
 • datami zakończenia roku szkolnego,
 • listą zajęć edukacyjnych przewidzianych planami nauczania na ten rok szkolny,
 • nazwiskami nauczycieli poszczególnych przedmiotów,
 • informacją o programie nauczania wychowania do życia w rodzinie (dla rodziców uczniów niepełnoletnich) − razem z nauczycielem prowadzącym zajęcia,
 • zestawem podręczników, ewentualnie dodatkowych materiałów, w które uczeń powinien się zaopatrzyć,
 • możliwościami realizacji godzin wychowania fizycznego jakie oferuje szkoła,
 • wymaganiami dotyczącymi stroju obowiązującego na zajęciach wychowania fizycznego,
 • wymaganiami dotyczącymi zamiennego obuwia, identyfikatorów obowiązujących w szkole.

Na początku roku szkolnego wychowawcy zobowiązani są do zebrania od rodziców uczniów:

 • ewentualnych zwolnień z lekcji wychowania fizycznego,
 • deklaracji uczestnictwa w lekcjach religii lub etyki,
 • ewentualnych rezygnacje z uczestnictwa w zajęciach wychowania do życia w rodzinie,
 • zgody na wcześniejsze zwalnianie z lekcji,
 • dane teleadresowe w 3 kopiach,
 • zobowiązanie pokrywania kosztów zniszczeń dokonanych przez ucznia.


Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30287 )
Array ( [docId] => 30287 )