Dyrektor może sam ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć

Data: 17-10-2013 r.

Przepisy nie określają terminu odpracowywania dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dyrektor szkoły sam decyduje kiedy i w jakim odstępie czasu to nastąpi. Może on także wyznaczyć dodatkowe dni wolne.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie są dla nauczycieli dniami wolnymi od pracy. W te dni szkoła zobowiązana jest zapewnić uczniom zajęcia opiekuńczo wychowawcze.

Dniami wolnymi od pracy poza niedzielami są:

 • 1 stycznia - Nowy Rok,

 • 6 stycznia - Święto Trzech Króli,

 • pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy,

 • 1 maja - święto państwowe,

 • 3 maja - Święto Narodowe 3 Maja,

 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,

 • dzień Bożego Ciała,

 • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny,

 • 1 listopada - Wszystkich Świętych,

 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

 • 25 i 26 grudnia - pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dyrektor szkoły, może - za zgodą organu prowadzącego - ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Robi to po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkoły, w której rada nie została powołana:

 • rady pedagogicznej,

 • rady rodziców i

 • samorządu uczniowskiego.

Warunkiem jest również zrealizowanie zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

Dyrektor może ustalić, że nie zachodzą żadne szczególnie uzasadnione przypadki i nie ma potrzeby ustalania takich dni.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30319 )
Array ( [docId] => 30319 )

Array ( [docId] => 30319 )