Dyrektor przedszkola  musi zapewnić 5 godzin zajęć dziennie

Data: 23-04-2013 r.

Choć formalnie Ustawa o systemie oświaty nie zabrania realizowania zajęć dodatkowych dla przedszkolaków w czasie godzin obowiązkowych, dyrektor przedszkola powinien pamiętać, że nie wszystkie będą w nich uczestniczyły. Należy tak planować zaplanować zajęcia, aby żadne dziecko nie opuszczał zajęć głównych.

Dyrektor przedszkola planując tygodniowy rozkład zajęć musi pamiętać, że każde dziecko powinno mieć możliwość uczestniczenia w 5 obowiązkowych godzinach zajęć. Zajęcia z religii, języka obcego czy rytmiki, będące zajęciami dodatkowymi nie powinny więc być zaplanowane w takich godzinach, by dzieci, które w nich nie uczestniczą nie zrealizowały 5 godzin zajęć obowiązkowych z powodu wcześniejszego wyjścia do domu.

Ustawa o systemie oświaty a program wychowania przedszkolnego

W czasie 5 obowiązkowych godzin zajęć nauczyciel przedszkola realizuje z dziećmi program wychowania przedszkolnego (art. 6 ust. 1 Ustawa o systemie oświaty) – są to tzw. zajęcia „główne”. Problemem dla nauczycieli jest realizowanie ich, jeżeli w ciągu dnia (tj. w trakcie pierwszych 5 godzin zajęć obowiązkowych) dyrektor szkoły zaplanuje np. religię, ponieważ podzieli ona zajęcia „główne” i w efekcie wydłuży dzień zajęciowy.

Angielski w środku dnia – dyrektor przedszkola potrzebuje zgody rodziców

Jeżeli dyrektor szkoły otrzymał deklaracje rodziców, zgodnie z którymi wszystkie będą uczestniczyły w zajęciach dodatkowych, np. z języka angielskiego – można zaplanować je w środku dnia. Rodzice muszą jednak wiedzieć, że dzień zajęciowy wydłuża się o tę godzinę i nauczyciel przedszkola zajęcia „główne” będzie realizował w szóstej godzinie zajęć. W związku z tym, rodzice chcący odbierać dziecko np. o 13.00 powinni mieć świadomość, że zwalniają je z uczestniczenia w zajęciach „głównych”.

Zajęcia w bloku pięciogodzinnym

W sytuacji, gdy nie wszystkie dzieci zostały zapisane na zajęcia nadobowiązkowe, dyrektor przedszkola wraz z organem prowadzącym powinni podjąć decyzję o realizowaniu zajęć „głównych” w bloku pięciogodzinnym. Zajęcia dodatkowe nauczyciel przedszkola powinien zatem prowadzić w szóstej i kolejnych godzinach dnia zajęciowego. Wówczas żadne z dzieci nie będzie opuszczało zajęć do zapewnienia których zobowiązuje Ustawa o systemie oświaty.

Marta Wysocka, specjalista w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30233 )
Array ( [docId] => 30233 )

Array ( [docId] => 30233 )