Dyrektor szkoły może uchylić uchwałę niezgodną z prawem

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 30-03-2015 r.

Wykonanie uchwały rady pedagogicznej powierza się dyrektorowi szkoły – taki zapis powinna zawierać uchwała. Przy czym dyrektor musi sprawdzić, czy nie jest ona sprzeczna z obowiązującym stanem prawnym oraz czy jej podjęcie jest zasadne. Brak spełnienia określonych wymogów formalnych jest dla dyrektora podstawą do jej wstrzymania.

Rada pedagogiczna może podejmować uchwały tylko w zakresie spraw, do których posiada ustawowe upoważnienie. Należy również pamiętać o dochowaniu terminów przewidzianych na wydanie uchwały i właściwym trybie jej podjęcia.

3 kroki działania dyrektora

Jeżeli uchwała jest niezgodna z prawem, dyrektor ma obowiązek:

 1. wstrzymać jej wykonanie,
 2. bezzwłocznie powiadomić o tym organ nadzoru pedagogicznego,
 3. bezzwłocznie powiadomić organ prowadzący

(art. 41 ust. 3 ustawy o systemie oświaty).

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu jest ostateczne. Uchwała rady pedagogicznej nie ma więc mocy prawnej, daje tylko podstawę dyrektorowi szkoły do podjęcia decyzji i jej wykonania.

Warunki ważności podjęcia uchwały

Aby uchwała była zgodna z przepisami, muszą być spełnione określone warunki, tzn. organ uchwalający powinien:

 1. mieć kompetencję do jej podjęcia (upoważnienie ustawowe ogólne, szczegółowe),
 2. dochować terminów przewidzianych na wydanie uchwały na prawomocnym zebraniu,
 3. zachować właściwy tryb podejmowania uchwały.

A także:

 1. czynności dotyczące trybu podejmowania uchwały powinny być zaprotokołowane,
 2. treść uchwały powinna być również zaprotokołowana (uchwała musi być prawidłowo skonstruowana – mieć określoną strukturę, zawierać niezbędne elementy),
 3. protokół powinien być przyjęty przez członków organu uchwalającego,
 4. organ uchwalający powinien przekazać uchwałę organowi uprawnionemu do jej wykonania.
Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36820 )
Array ( [docId] => 36820 )

Array ( [docId] => 36820 )