Dyrektor szkoły – od września zajęcia komputerowe na nowych zasadach

Data: 11-05-2013 r.

Do końca sierpnia 2013 roku dyrektor szkoły musi w porozumieniu z organem prowadzącym dostosować organizację zajęć z komputerowych, informatyki i technologii informacyjnej do wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania. Nowe zasady mają być korzystne dla uczniów i dla nauczycieli prowadzących zajęcia.

We wrześniu 2013 roku w szkołach zaczną obowiązywać nowości oświatowe dotyczące organizacji obowiązkowych zajęć komputerowych, informatyki i technologii informacyjnej. Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym musi dostosować organizację tych zajęć do zasad określonych w § 7 ust. 1 rozporządzenia z dn. 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Zgodnie z rozporządzeniem w zajęciach nie może uczestniczyć jednocześnie więcej uczniów niż wynosi liczba stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej. Nowości oświatowe mają zwiększyć efektywność obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz być korzystne dla nauczycieli prowadzących zajęcia. MEN wymaga, by związane z tym obowiązki dyrektora szkoły zostały dopełnione do 31 sierpnia 2013 roku.

Dostosowaniem organizacji zajmuje się dyrektor szkoły i organ prowadzący

Dostosowanie organizacji zajęć edukacyjnych wpisuje się w obowiązki dyrektora szkoły, który działa w porozumieniu z organem prowadzącym (§ 10 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych). Wprowadzone przez MEN nowości oświatowe wymagają dostosowania pracowni komputerowych do wprowadzonych regulacji, co w wielu przypadkach oznacza nie tylko zwiększenie liczby komputerów w pracowniach, ale także konieczność przeprowadzenia modernizacji instalacji elektrycznej w szkołach.

Nowości oświatowe opóźnione o rok

Zmiany w sposobie organizacji zajęć komputerowych, informatyki i technologii informacyjnej miały obowiązywać od września 2012 roku. Resort edukacji zdecydował, że nowości oświatowe zostaną przesunięte o rok, ponieważ samorządy były w stanie wygospodarować środków finansowych na takie modernizacje w pracowniach komputerowych, aby zapewnić oddzielne stanowisko dla każdego ucznia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30247 )
Array ( [docId] => 30247 )

Array ( [docId] => 30247 )