Uczeń gimnazjum spoza obwodu nie dostanie biletu na dojazd do szkoły

Data: 02-09-2013 r.

Obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu do gimnazjum dotyczy wyłącznie gimnazjum, w którego obwodzie zamieszkuje uczeń. Jeżeli uczeń uczęszcza do innego gimnazjum, aniżeli znajdujące się w jego obwodzie, gmina nie jest zobowiązana do zapewnienia bezpłatnego transportu. Uczeń nie ma więc prawa do zwrotu kosztów poniesionych na zakup biletu.

W przypadku uczniów gimnazjów droga z domu do szkoły nie może przekraczać 4 km. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza tę odległości, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

 
Sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. Obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu ciąży na gminie wyłącznie w zakresie zapewnienia dojazdu do szkoły, w obwodzie której dzieci objęte obowiązkiem szkolnym zamieszkują, wyznaczonej w systemie sieci szkół publicznych przez uchwałę właściwej rady gminy.

Jeżeli uczeń ma możliwości realizacji obowiązku szkolnego w gimnazjum, które znajduje się w odległości nie większej niż 4 km od jego miejsca zamieszkania, to gmina nie jest zobowiązana do zapewnienia bezpłatnego transportu do innego gimnazjum, w której uczeń pobiera naukę. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego nałożenie na gminę obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu dzieci do szkoły nie może być rozważane w oderwaniu od obowiązku stworzenia sieci szkół publicznych na jej terenie i wyodrębnienia w jej ramach tzw. szkół obwodowych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30304 )
Array ( [docId] => 30304 )